Terugluisteren

Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-06-2019 20:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Bezinningsavond Heilig Avondmaal Schriftlezing: Romeinen 7: 1-13
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-06-2019 10:00 Tijdsduur: 80 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Joël 2: 23: Een belofte van overvloed. Schriftlezing: Schriftlezing: Joël 2: 15-29 Samenvatting: 1. Ongedachte vreugde, 23a 2. Een rijke Leraar, 23b 3. Volle zegen, 23c en 28 (vers 28 wordt aangehaald in Handelingen 2)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-06-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. C. van Ruitenburg Thema: Efeze 4: 30: De Heilige Geest Gods Schriftlezing: Efeze 4: 17-32 Samenvatting: 1. De door Hem verzegelden. 2. Het bedroeven van Hem. 3. Het tegenstaan van Hem.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-06-2019 10:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Handelingen 2: 1-4: De uitstorting van de Heilige Geest. Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 Samenvatting: 1. Zijn komst, 1 2. Zijn tekenen, 2 3. Zijn taal, 3-4
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-06-2019 16:30 Tijdsduur: 55 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: Jesaja 40: 11 Het werk van de grote Herder Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 Samenvatting: 1. Hij weidt Zijn kudde 2. Hij draagt Zijn lammeren 3. Hij leidt de zogenden
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-06-2019 10:00 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: De aankondiging van het werk van de Heilige Geest Schriftlezing: Johannes 16: 1-14 Samenvatting: 1. De eer van Christus; 2. Het werk van Christus; 3. Het Woord van Christus.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 30-05-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 15: 1: Wie zal bij God wonen? Schriftlezing: Psalm 15 Samenvatting: 1. De vraag gesteld, 1 2. De eisen vermeld, 2-5a 3. Hulp besteld, 5b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-05-2019 13:30 Tijdsduur: 89 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Rouwdienst en begrafenis dhr. K. van der Kolk
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 26-05-2019 16:30 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 3 Johannes 4: De blijdschap van Johannes over zijn kinderen. (bediening Heilige doop) Schriftlezing: 3 Johannes Samenvatting: 1. Hun geestelijke band, 4a 2. Hun geestelijke wandel, 4b (de hele preek is op CD te bestellen bij de koster)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 26-05-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Handelingen 26: 27-29: Bijna of helemaal Schriftlezing: Handelingen 26: 14-27 Samenvatting: 1. Een persoonlijke vraag, 27 2. Een persoonlijke belijdenis, 28 3. Een persoonlijke wens, 29
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-05-2019 14:00 Tijdsduur: 116 minuten
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 19-05-2019 16:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 48: Uw Koninkrijk kome Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 17-31 Samenvatting: 1. De regels van dat Koninkrijk, 123a 2. De komst van dat Koninkrijk, 123b 3. De toekomst van dat Koninkrijk, 123c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 19-05-2019 10:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Klaagliederen 3: 24: De HEERE is mijn Deel. Schriftlezing: Klaagliederen 3: 18-33 Samenvatting: 1. Een aangevallen Deel 2. Een genadig Deel 3. Een zalig Deel
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 12-05-2019 16:30 Tijdsduur: 79 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 47: De heiliging van Gods Naam Schriftlezing: Johannes 17: 1-19 Samenvatting: 1. De Naam kennen, 122a 2. De Naam erkennen, 122b 3. De Naam eren, 122c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 12-05-2019 10:00 Tijdsduur: 79 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Romeinen 8: 10: Niet sterven, maar leven. Schriftlezing: Romeinen. 8: 1-13 Samenvatting: 1. Het lichaam sterft, 10a 2. De Geest geeft leven, 10b 3. Het leven is Christus, 10c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-05-2019 16:30 Tijdsduur: 63 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Hooglied 3: 9 en 10 De Gouden Koets Schriftlezing: Hooglied 3 Samenvatting: 1. De Bouwheer, waardoor die koets vervaardigd is. 2. Het materiaal, waarvan die koets gemaakt is. 3. De heerlijkheid, waarmee die koets vervuld is.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-05-2019 10:00 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: 1 Korinthe 15: 8 en 9: De verschijning van de levende Christus aan Paulus. Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1 - 20 Samenvatting: 1. De vrije genade die aan Paulus bewezen wordt. 2. De rijke zaligheid die door Paulus gezien wordt.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-05-2019 13:30 Tijdsduur: 85 minuten Voorganger: ds. G.J. Baan Thema: Rouwdienst en begrafenis van dhr. C.F. van der Zwan
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-04-2019 16:30 Tijdsduur: 59 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: Handelingen 1: 3: Het leven van de opgestane Zaligmaker tussen Pasen en Hemelvaart. Schriftlezing: Handelingen 1: 1 -14 Samenvatting: 1. Hij heeft zich leven vertoond 2. Hij deed dit met vele gewisse kentekenen 3. Hij sprak van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-04-2019 10:00 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: 1 Korinthe 15: 54b: De zegepraal van Pasen. Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 35-58 Samenvatting: 1. De dood als gehate rover; 2. De dood als overwonnen vijand
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 22-04-2019 11:00 Tijdsduur: 70 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Timotheus 1: 5: De liefde die God vraagt (Belijdenis des geloofs) Schriftlezing: 1 Timotheus 1: 1-15 Samenvatting: 1. Uit een rein hart, 5a 2. In een goed geweten, 5b 3. Met een echt geloof, 5c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 21-04-2019 16:30 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 16: 14: De Paasvorst en Zijn discipelen ( 1e Paasdag ) Schriftlezing: Markus 16: 9-18 Samenvatting: 1. Ongeloof bij de discipelen, 9-13 2. Onderwijs voor de discipelen, 14 3. Opdracht voor de discipelen, 15-18
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 21-04-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 16: 2: De dag van het Paaswonder ( 1e Paasdag ) Schriftlezing: Markus 15: 40 - 16: 8 Samenvatting: 1. Mensen in de schaduw, 15:42 – 16:2 2. Jezus uit de dood, 3-6 3. Vrouwen met een boodschap, 7-8
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 19-04-2019 19:30 Tijdsduur: 79 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 15: 34 De klacht vanaf het kruis ( Goede vrijdag) Schriftlezing: Markus 15: 21-38 Samenvatting: 1. In bitter lijden, 34a, En op het negende uur… 2. Geheel verlaten, 34c, waarom hebt Gij Mij verlaten? 3. Op God vertrouwend, 34b, Mijn God, Mijn God!
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-04-2019 16:30 Tijdsduur: 58 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 22: 31-32: Davids gegronde verwachting. (Heilige Doop) Schriftlezing: Psalm 22: 13-32 Samenvatting: 1. Een rijke belofte, 31 2. Een rijke boodschap, 32a 3. Een rijke Borg, 32b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-04-2019 11:45 Tijdsduur: 37 minuten Thema: Afsluiting Zondagsschool Samenvatting: Afsluiting van het zondagsschool seizoen met een Psalmzang uurtje.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-04-2019 10:00 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 15: 12b: De lijdende Koning en Zijn rechters Schriftlezing: Markus 15: 1-15 Samenvatting: 1. Door de priesters overgegeven, 1 2. Door Pilatus onderzocht, 2-5 3. Door het volk veroordeeld, 6-15
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-04-2019 16:30 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 46: De aanhef van het gebed. Schriftlezing: Lukas 11: 1-13 Samenvatting: 1. Met eerbied, 120a: Vader 2. Met toevertrouwen, 120b: onze 3. Met hemelse gezindheid, 121, Die in der hemelen zijt
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-04-2019 10:00 Tijdsduur: 79 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 14: 48: Jezus geeft Zich gevangen. Schriftlezing: Markus 14: 43-52 Samenvatting: 1. Jezus verraden, 43-45 2. Jezus verslagen?, 46-49 3. Jezus verlaten, 50-52
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-04-2019 19:45 Tijdsduur: 81 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: 1 Samuël 20 : 33, Jonathans plan uitgevoerd Schriftlezing: 1 Samuël 20 : 24 - 42 Samenvatting: 1. De verklaring van Jonathan. 2. De bedreiging van Jonathan. 3. De waarschuwing van Jonathan. 4. De scheiding van Jonathan.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-03-2019 16:30 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Openbaring 7: 17: Christus alleen, de volheid voor Zijn Kerk. Schriftlezing: Openbaring 7 Samenvatting: 1. De benaming die Hij draagt. 2. De plaats die Hij inneemt. 3. De leiding die Hij geeft. 4. De blijdschap die Hij bereid.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-03-2019 10:00 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: Lukas 19: 41 tot 42a: Het evangelie in Jezus’ tranen. Schriftlezing: Lukas 19: 28-44 Samenvatting: 1. De aangrijpende oorzaak van Zijn tranen. 2. De diepe liefde in Zijn tranen. 3. De indringende nodiging in Zijn tranen.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-03-2019 19:45 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: 1 Samuël 20: 4 Jonathan als de trouwe beschermer van David Schriftlezing: 1 Samuël 20: 1-23 Samenvatting: 1. Het beklag bij Jonathan 2. Een voorstel aan Jonathan 3. Een belofte van Jonathan 4. De aanpak van Jonathan
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-03-2019 16:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 45: Het gebed Schriftlezing: Mattheüs 7: 1-14 en Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 26A Samenvatting: 1. Noodzaak van het gebed 2. Aard van het gebed 3. Inhoud van het gebed
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-03-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 14:12: Jezus’ voorbereiding op het Pascha Schriftlezing: Markus 14: 10-25 Samenvatting: 1. Judas verlaat Hem 2. Een waterdrager dient Hem 3. De twaalven eten met Hem
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-03-2019 19:45 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Jonathan's zorg voor David Schriftlezing: 1 Samuël 19: 1-10 Samenvatting: 1. Het voornemen van Saul 2. De waarschuwing van Jonathan 3. Het pleidooi voor David 4. De terugkeer van David
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-03-2019 16:30 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 44: De vervulling van de wet Schriftlezing: Romeinen 7: 1-14 Samenvatting: 1. De eis van de wet, 113 2. Het begin van de wet, 114 3. De geestelijkheid van de wet, 115
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-03-2019 10:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 10: 32-34: De derde lijdensaankondiging Schriftlezing: Markus 10: 32-45 Samenvatting: 1. Samen opgaan, 32-33a 2. Eenzaam lijden, 33b-34 3. Een gedeelde toekomst, 35-41 4. Het enig offer, 45
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-03-2019 19:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Judas 8-9: Oproep tot een heilig, rein en voorzichtig leven. (Biddag) Schriftlezing: Judas 1-9 Samenvatting: 1. Verdovende onreinheid, 8 2. Hemelse voorzichtigheid, 9a 3. De eindbalans, 9b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-03-2019 15:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Koningen 3: 9 en 10 Een gebed om een hart dat kan luisteren (Biddag) Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1-15 Samenvatting: 1. Salomo's offer, 2-4 2. Salomo's gebed, 5-9 3. Salomo's zegen, 10-14

 

 

Comments are closed