Terugluisteren

Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-02-2019 16:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 6: 43, De uitkomst van de wonderbare spijziging. Nabetrachting op het Heilig Avondmaal Schriftlezing: Markus 6: 43-56 Samenvatting: 1. De schare gespijzigd, 43 2. Christus verheerlijkt, 45 3. Het teken verstaan, 52
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-02-2019 10:00 Tijdsduur: 111 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 6: 41, Christus voedt de schare. Bediening Heilig Avondmaal Schriftlezing: Markus 6: 35-42 Samenvatting: 1. Hoe Hij zegent, 41a 2. Hoe Hij uitdeelt, 41b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-02-2019 19:45 Tijdsduur: 67 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Het leven van Jonathan Schriftlezing: 1 Samuël 14: 24 - 35 Samenvatting: 1. Het verbod van Saul. 2. De versterking van Jonathan. 3. Een altaar te Ajalon.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-02-2019 16:30 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H.Brons Thema: Het 7e gebod. HC zo 41 Schriftlezing: Ezechiël 16: 15-30 Samenvatting: 1. Geschapen man en vrouw, vr. 108 2. Geroepen om rein te zijn, 108a - 109 3. Gezegend om trouw te tonen, 108b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-02-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 6: 30-34 De voorbereiding op de wonderbare spijziging. Schriftlezing: Markus 6: 21-34 Samenvatting: 1. Christus ontvangt Zijn discipelen, 30 3. Christus wijst Zijn discipelen rust, 31-32 3. Christus onderwijst de schare, 34
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-02-2019 20:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Gemeenteavond Heilig Avondmaal Schriftlezing: 1 Korinthe 5
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-02-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Gods bescherming van het leven. HC zo 40 Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-15 Samenvatting: 1. Doden mag niet, 105 2. Haten mag niet, 15-106 3. Heb uw naaste lief, 107
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-02-2019 10:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds H. Brons Thema: Christus opent oren en mond. Markus 7: 33 en 34 Schriftlezing: Marus. 7: 31-37 Samenvatting: 1. Waar Hij opent, 31 2. Hoe Hij opent, 33-34 3. Waarom Hij opent, 35
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-01-2019 16:30 Tijdsduur: 67 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Een schat van herinneringen. Tekstverzen 9 t/m 12 Schriftlezing: Deuteronomium 32 : 1 t/m 14 Samenvatting: 1. Een troostvol bezit. 2. Een treurvol verleden. 3. Een genadig zoeken. 4. Een heerlijk onderwijs. 5. Een nauwkeurige bewaring. 6. Een welverdiende hulde.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-01-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: De Bron van het leven. Tekstverzen 28 t/m 31 Schriftlezing: Genesis 1: 14 t/m 31 Samenvatting: 1. Gods zegen. 2. Gods wil. 3. Gods zorg.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-01-2019 19:45 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: De filistijnen verslagen. Schriftlezing: 1 Samuël 14: 11-23 Samenvatting: 1. De geloofsdaad van Jonathan. 2. De beving door God. 3. De vraag van Saul. 4 De achtervolging door Israel.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-01-2019 16:30 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Bijbels omgaan met gezag. HC zo 39 Schriftlezing: Efeze 6: 1-13 Samenvatting: 1 Waarom er gezag is, vraag 106 2 Eerbied voor gezag, antwoord 106a 3 Geduld met gezag, antwoord 106b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-01-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Het huis van de sterke. Markus 3: 27 Schriftlezing: Markus 3: 20-35 Samenvatting: 1 Een diepe scheiding, 21 2 Een geestelijke strijd, 27 3 Een nieuwe familie, 34-35
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 16-01-2019 19:45 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Jonathan de zoon van Saul een kind van God. Schriftlezing: 1 Samuël 14 : 1-14 Samenvatting: 1 De geloofsheld 2 De geloofsmoed 3 De geloofsoverwinning
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-01-2019 16:30 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De Sabbath als rustdag. HC zo 38 Schriftlezing: Hebreeën 4: 1-11 Samenvatting: 1 Door God gegeven 2 Tot rijke zegen 3 Tot echte rust
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-01-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De genezing van de geraakte. Markus 2: 10-11a Schriftlezing: Markus 2: 1-12 Samenvatting: 1 Wat de vrienden zoeken 2 Wat de Heere Jezus ziet 3 Wat de Heere Jezus doet
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-01-2019 19:45 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Samuëls levenseinde Schriftlezing: Psalm 37: 18-40 Samenvatting: 1 Het sterven van Samuel. 2 De rouw om Samuel. 3 Het graf van Samuel
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-01-2019 16:30 Tijdsduur: 63 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De Held Die helpt, Psalm 89: 20b (Doopdienst) Schriftlezing: Psalm 89: 1-20 Samenvatting: 1. Wie die hulp wil, (Ik heb hulp besteld) 2. Wie die hulp geeft, (bij een Held…) 3. Wie die hulp krijgt, (... uit het volk verhoogd.)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-01-2019 10:00 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Johannes de Doper als boodschapper. Johannes 1: 20b (bevestiging ambtsdragers) Schriftlezing: Johannes 1: 19-28 Samenvatting: 1. Wie Johannes niet is, 20b 2. Wat Johannes wel is, 23
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-01-2019 10:00 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De priesterlijke zegen. Numeri 6: 24-26 Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 Samenvatting: 1. Goddelijke bescherming, 24 2. Goddelijke genade, 25 3. Goddelijke vrede, 26
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-12-2018 18:56 Tijdsduur: 132 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Een vast woord van de laatste profeet. Maleachi 3: 6 Schriftlezing: Maleachi 3: 6-12 Samenvatting: 1. Bij alle veranderingen, 6a 2. Bij alle afdwalingen, 6b 3. Toch behoud, 6c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 30-12-2018 15:56 Tijdsduur: 136 minuten Voorganger: ds. M.H. Schot Thema: Gezindheid van Christus Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 Samenvatting: 1. Zijn komst uit de hemel. 6 2. Zijn dienst op de aarde. 7 3. Zijn Naam tot de zaligheid. 9 en 10
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 30-12-2018 09:25 Tijdsduur: 133 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Christus regeert, Obadja 21 Schriftlezing: Obadja 9-21 Samenvatting: 1. Op Edoms bergen, 3-16 2. Op de berg Sion, 17-19 3. Door Koninklijke verlossing, 20-21
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 26-12-2018 09:48 Tijdsduur: 103 minuten Voorganger: Kerstviering met de kinderen van de Zondagschool
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-12-2018 15:57 Tijdsduur: 130 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Het Kerstlied van de engelen, Lukas 2: 14 Schriftlezing: Lukas 2: 8-14 Samenvatting: 1. Wie er zingen, 13 2. Waarom ze zingen, 14a 3. Wat ze zingen, 14b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-12-2018 09:26 Tijdsduur: 130 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Het Kerstgeschenk, Lukas 2: 1-7 Schriftlezing: Lukas 2: 1-7 Samenvatting: 1. De wens van de keizer, 1-2 2. Het verlangen van Jozef en Maria, 3-5 3. De komst van het Kind, 6-7
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-12-2018 15:56 Tijdsduur: 126 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: Melchizédek, een type van de komende Christus. Schriftlezing: Genesis 14: 18 -24 en Psalm 110 Samenvatting: 1. Als koning. 2. Als priester.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-12-2018 09:24 Tijdsduur: 122 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: Prediking rondom het heiligdom Schriftlezing: Lukas 1: 5-25 Samenvatting: 1. Een getuigend altaar. 2. Een dienende engel. 3. Een zwijgende priester. 4. Een zwijgende priester.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 22-12-2018 18:52 Tijdsduur: 137 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: "Ere zij God" Samenvatting: Kerstzangavond 2018
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 19-12-2018 19:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Samuel en David te Najoth Schriftlezing: 1 Samuël 19: 18-24 Samenvatting: 1 .De vlucht naar Samuel 2. De achtervolging van David 3. De vernedering van Saul
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 16-12-2018 16:12 Tijdsduur: 115 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Waarom de eed nodig is, HC zo 37 Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 9-24 Samenvatting: 1. Om de zonde, 101a 2. Om de waarheid, 101b-102 3. Tot bevestiging
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 16-12-2018 09:24 Tijdsduur: 140 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Maria’s lofzang, Lukas 1: 47 Schriftlezing: Lukas 1: 39-56 Samenvatting: 1. Stille verwondering, 47-48 2. Kostbare herinnering, 49-53 3. Oneindige verwachting, 54-55
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 12-12-2018 19:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Samuëls laatste opdracht. Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1-13 Samenvatting: 1. Het bevel dat hij ontvangt 2. De zonen die hij ontmoet 3. De zalving die hij uitvoert.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-12-2018 15:54 Tijdsduur: 132 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Het spreken over de Naam van God, HC zo 36 Schriftlezing: Leviticus 24: 10-23 Samenvatting: 1. De rijkdom van die Naam 2. De heiligheid van die Naam 3. De majesteit van die Naam
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-12-2018 09:28 Tijdsduur: 137 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Licht over duisternis. Jesaja 9: 5 Schriftlezing: Jesaja 8: 23 - Jesaja 9: 6 Samenvatting: 1. Een land verloren, 1 2. Een Kind geboren, 2-5a 3. Een Vorst verkoren, 5b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-12-2018 19:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: De laatste ontmoeting van Samuel en Saul Schriftlezing: 1 Samuël 15: 16-35 Samenvatting: 1. Een slapeloze nacht. 2. Een ingrijpende boodschap. 3. Een schijnbare schuldbelijdenis. 4. Een smartelijk afscheid.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-12-2018 15:56 Tijdsduur: 130 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De echte godsdienst. HC. Zondag 35 Schriftlezing: Galaten 3: 1-11 Samenvatting: 1. Gods eis. vr. en anwt. 96 2. Gods beeld. vr. en antw. 97 3. Gods huis. vr. en antw. 98
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-12-2018 09:17 Tijdsduur: 144 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Gods belofte aan Abraham bevestigd. Genensis 15: 4 en 5 Schriftlezing: Genensis 15: 1-6 Samenvatting: 1. Abrahams verwachting, 1-3 2. Abrahams verzekering, 4-5 3. Abrahams vertrouwen, 6
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-11-2018 19:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: De laatste ontmoeting van Samuël en Saul Schriftlezing: 1 Samuël 15: 22-35 Samenvatting: 1. Een Schijnbare schuldbelijdenis. 24 en 25 2. Een laatste woord. 26-30 3. Een vreselijke taak. 31-33 4. Een smartelijk afscheid.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-11-2018 16:30 Tijdsduur: 126 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: De Heere is nabij. Schriftlezing: Filippenzen 4: 1-9 Samenvatting: Filippenzen 4: 5b 1. Zijn alomtegenwoordigheid. 2. Zijn genade. 3. Zijn wederkomst.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-11-2018 10:00 Tijdsduur: 91 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Zieken in de Heilige Schrift Schriftlezing: Markus 1: 21-39 Samenvatting: Mattheüs 8: 14-17 1. De macht van de Heere (14-15a) 2. De macht der liefde (15b) 3. De nood der wereld 4. De Man van smarten (Jesaja 53: 4)

 

 

Comments are closed