Terugluisteren

Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-10-2019 16:30 Tijdsduur: 70 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 14-15: Afkomst en toekomst van de mens. Schriftlezing: Romeinen 5: 12-21 Samenvatting: 1. Hoge afkomst, 14a 2. Diepe val, 14b, 15 3. Alleen genade, 14c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-10-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genesis 18: 14a: Niets is voor de HEERE onmogelijk. Schriftlezing: Genesis 18:1-15 Samenvatting: 1. In Zijn komst, 1-9 2. In Zijn belofte, 10 3. In Zijn zorg, 14
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 16-10-2019 19:45 Tijdsduur: 48 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilig Oorlog 2
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-10-2019 16:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 25: 21: Davids dagelijks gebed. (Nabetrachting) Schriftlezing: Psalm 25: 14-22 Samenvatting: 1. Toegewijd leven, 21a 2. Beschermd leven, 21b 3. Uitziend leven, 21c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-10-2019 09:30 Tijdsduur: 40 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 25: 14: Schatten van het genadeverbond. (Heilig Avondmaal) Schriftlezing: Psalm 25: 7-15 Samenvatting: 1. Verborgen omgang, 14a 2. Heilgeheimen, 14b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-10-2019 19:45 Tijdsduur: 50 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog deel 1
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-10-2019 16:30 Tijdsduur: 69 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 8-9: Het geloof in de Drieëenheid. Schriftlezing: Lukas 1: 26-38 Samenvatting: De leer van de Drieëenheid, 8 De openbaring van de Drieëenheid, 9b De kennis van de Drieëenheid, 9a, c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-10-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 25: 12: De mens die God vreest. Voorbereiding Heilig Avondmaal Schriftlezing: Psalm 25: 1-12 Samenvatting: 1. Een gewetensvraag, 12a 2. Een Leermeester, 12b 3. Een levensrichting, 12c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-10-2019 19:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: Martien de Vos Thema: Orgelbespeling
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 30-09-2019 20:00 Tijdsduur: 68 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Bezinningsavond Heilig Avondmaal Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-14
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 29-09-2019 16:30 Tijdsduur: 48 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: Markus 5: 27 en 28; De genezing van de bloedvloeiende vrouw. Schriftlezing: Markus 5: 21-34 Samenvatting: 1. Hoe het geloof gewekt wordt 2. Hoe het doorbreekt ondanks alle aanvechtingen 3. Hoe het de overwinning behaalt
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 29-09-2019 10:00 Tijdsduur: 59 minuten Voorganger: Ouderling H. Elsäcker Thema: Heebreeën 12: 1-3; De christelijke loopbaan. Schriftlezing: Heebreeën 12: 1-13 Samenvatting: 1. Hoe wij die hebben te bewandelen 2. Op Wie wij hebben te zien 3. Waarvoor het ons behoudt
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 22-09-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 2-5: De Heere kennen Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25 Samenvatting: 1. In Zijn schepping, art. 2a 2. Uit Zijn Woord, art. 2b-3 3. Door Zijn Geest, art. 5
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 22-09-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genensis 17: 1: De betekenis van Gods verbond. Schriftlezing: Genesis 17: 1-19 Samenvatting: 1. Het komen van de HEERE, 1-8 2. Het teken van het verbond, 9-14 3. De zonen van Abraham, 15 e.v.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 15-09-2019 16:30 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 1: Belijden Wie de Heere is Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 Samenvatting: 1. Een enig God, 1a 2. Een onbevattelijk God, 1b 3. Een nabij God, 1c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 15-09-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genensis 16: 1-2: Sara en Hagar Schriftlezing: Genesis 16 Samenvatting: 1. Strijden om zegen, 1 - De nood van Abraham en Sara - De mogelijkheden van Abraham en Sara 2. Grijpen naar de zegen, 2-6 - Hun plan - Gevolgen van hun plan 3. Krijgen van zegen, 7-16 - Wat de Engel doet - Wat de Engel belooft
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 08-09-2019 16:30 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 52: De laatste bede. Schriftlezing: Efeze 6: 10 - 20 Samenvatting: 1. Vanuit de strijd, 127 2. Tot de Koning, 128 3. Om overwinning, 129
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 08-09-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genesis 15: 17: De HEERE komt tot Abraham. Schriftlezing: Genesis 15: 7 - 18 Samenvatting: 1. In duisternis, 2. Met Zijn Woord 3. Door een verbond
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-09-2019 16:30 Tijdsduur: 70 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 51: Vergeef ons onze schulden. Schriftlezing: Psalm 130 Samenvatting: 1. Horen van vergeving, 126a 2. Vragen om vergeving, 126b 3. Leven uit vergeving, 126c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-09-2019 10:00 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Jakobus 1: 1-3: De wonderlijke boodschap van Jakobus. Schriftlezing: Jakobus 1: 1-18 Samenvatting: 1. Vrijheid voor een slaaf, 1 2. Vreugde in moeiten, 2 3. Volmaaktheid door beproeving, 3
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-08-2019 16:30 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 8: 2: De plaats waar de HEERE Zich toont Schriftlezing: Nehemia 8: 1-13 Samenvatting: 1. Waar mensen samen komen, 8:2a 2. Waar honger is naar Gods Woord, 8:2b e.v. 3. Waar Gods stem wordt verstaan, 8:10-11
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-08-2019 10:00 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 13: 12-13: De kennis van de liefde Schriftlezing: 1 Korinthe 13 Samenvatting: 1. Voorlopige kennis, 12a 2. Volmaakte kennis, 12b 3. Vervulde kennis, 13
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 18-08-2019 16:30 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 5: 15b. Thema: De vreze Gods bewaart Schriftlezing: Nehemia 5: 1-15 Samenvatting: 1. Van schulden vrij, 5: 9 2. Van hebzucht vrij, 5: 15b 3. Van verzoeking vrij, 6: 3
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 18-08-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. A. Verschuure Thema: De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden Schriftlezing: Mattheüs 25: 1 - 13 Samenvatting: 1. Tweeerlei begin 1-4 2. Tweeerlei slaap 5 3. Tweeerlei ontwaken 6-9 4. Tweeerlei einde 10-12 Toepassing 13
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-08-2019 16:30 Tijdsduur: 63 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: Gods genade bij de Jakobsbron. Schriftlezing: Johannes 4: 1 - 14 Samenvatting: 1. Jezus' begeerte 2. Jezus' onderwijs 3. Jezus' belofte
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-08-2019 10:00 Tijdsduur: 62 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: De ontferming van Christus over de kleinen in de genade Schriftlezing: Jesaja 42 Samenvatting: 1. Hij verbreekt hen niet, maar sterkt hen. 2. Hij blust hen niet uit, maar wakkert hen aan.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 04-08-2019 16:30 Tijdsduur: 58 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: Gods wegen hoger dan onze wegen. Schriftlezing: Exodus 14: 10-15 Samenvatting: 1. Een doodlopende weg 2. een gebaande weg.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 04-08-2019 10:00 Tijdsduur: 64 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: De levenskeus van Ruth. Schriftlezing: Ruth 1 Samenvatting: 1. In de oorsprong van deze keus. 2. In de werking van deze keus. 3. in de beproeving van deze keus.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-07-2019 16:30 Tijdsduur: 80 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 4:9: Nehemia’s sterkste wapen Schriftlezing: Nehemia 4: 1 - 17 Samenvatting: 1. Muren om de stad, 3:1 2. Vijanden van de stad, 4:1-5 3. Wapens voor de stad, 4:9
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-07-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 13: 4: De uitnemendheid van de liefde Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 1 - 8 Samenvatting: 1. Haar kostbaarheid, 1a 2. Haar onmisbaarheid, 1b-3 3. Haar nederigheid, 4b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 21-07-2019 16:30 Tijdsduur: 80 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 2: 4: Nehemia bidt en werkt Schriftlezing: Nehemia 1: 1 tot en met 2: 5 Samenvatting: 1. Bidden in stilte, 1: 4 2. Bidden tijdens het werk, 2: 4 3. Werken in afhankelijkheid, 2: 20
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 21-07-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 12 :4: Gaven die echt rijk maken. Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 1 - 11 Samenvatting: 1. Van dezelfde Koning, 1-3 2. Van dezelfde Geest, 4 3. Van dezelfde God, 6
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-07-2019 16:30 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 50: Geef ons heden ons dagelijks brood Schriftlezing: Lukas 12: 22-35 Samenvatting: 1. Een afhankelijk gebed, 125a 2. Een erkentelijk gebed, 125b 3. Een toevertrouwend gebed, 125c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-07-2019 10:00 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 11: 3: Scheppingsorde en scheppingsrijkdom Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 2-16 Samenvatting: 1. Christus het Hoof van de man, 3a 2. De man het hoofd van de vrouw, 3b 3. God het Hoofd van Christus, 3c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-07-2019 16:30 Tijdsduur: 57 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: De vrijplaats bij het altaar Schriftlezing: Exodus 21: 12 - 25 Samenvatting: 1. De geschiedenis van deze vrijplaats 2. De symboliek van deze vrijplaats 3. De veiligheid van deze vrijplaats
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-07-2019 10:00 Tijdsduur: 80 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: God is een Licht Schriftlezing: 1 Johannes 1 Samenvatting: 1. Verkondigen en misleiding 2. Wandelen en reiniging 3. Belijden en vergeving

 

 

Comments are closed