Terugluisteren

Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 18-08-2019 16:30 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 5: 15b. Thema: De vreze Gods bewaart Schriftlezing: Nehemia 5: 1-15 Samenvatting: 1. Van schulden vrij, 5: 9 2. Van hebzucht vrij, 5: 15b 3. Van verzoeking vrij, 6: 3
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 18-08-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. A. Verschuure Thema: De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden Schriftlezing: Mattheüs 25: 1 - 13 Samenvatting: 1. Tweeerlei begin 1-4 2. Tweeerlei slaap 5 3. Tweeerlei ontwaken 6-9 4. Tweeerlei einde 10-12 Toepassing 13
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-08-2019 16:30 Tijdsduur: 63 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: Gods genade bij de Jakobsbron. Schriftlezing: Johannes 4: 1 - 14 Samenvatting: 1. Jezus' begeerte 2. Jezus' onderwijs 3. Jezus' belofte
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-08-2019 10:00 Tijdsduur: 62 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: De ontferming van Christus over de kleinen in de genade Schriftlezing: Jesaja 42 Samenvatting: 1. Hij verbreekt hen niet, maar sterkt hen. 2. Hij blust hen niet uit, maar wakkert hen aan.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 04-08-2019 16:30 Tijdsduur: 58 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: Gods wegen hoger dan onze wegen. Schriftlezing: Exodus 14: 10-15 Samenvatting: 1. Een doodlopende weg 2. een gebaande weg.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 04-08-2019 10:00 Tijdsduur: 64 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: De levenskeus van Ruth. Schriftlezing: Ruth 1 Samenvatting: 1. In de oorsprong van deze keus. 2. In de werking van deze keus. 3. in de beproeving van deze keus.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-07-2019 16:30 Tijdsduur: 80 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 4:9: Nehemia’s sterkste wapen Schriftlezing: Nehemia 4: 1 - 17 Samenvatting: 1. Muren om de stad, 3:1 2. Vijanden van de stad, 4:1-5 3. Wapens voor de stad, 4:9
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-07-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 13: 4: De uitnemendheid van de liefde Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 1 - 8 Samenvatting: 1. Haar kostbaarheid, 1a 2. Haar onmisbaarheid, 1b-3 3. Haar nederigheid, 4b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 21-07-2019 16:30 Tijdsduur: 80 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 2: 4: Nehemia bidt en werkt Schriftlezing: Nehemia 1: 1 tot en met 2: 5 Samenvatting: 1. Bidden in stilte, 1: 4 2. Bidden tijdens het werk, 2: 4 3. Werken in afhankelijkheid, 2: 20
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 21-07-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 12 :4: Gaven die echt rijk maken. Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 1 - 11 Samenvatting: 1. Van dezelfde Koning, 1-3 2. Van dezelfde Geest, 4 3. Van dezelfde God, 6
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-07-2019 16:30 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 50: Geef ons heden ons dagelijks brood Schriftlezing: Lukas 12: 22-35 Samenvatting: 1. Een afhankelijk gebed, 125a 2. Een erkentelijk gebed, 125b 3. Een toevertrouwend gebed, 125c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-07-2019 10:00 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 11: 3: Scheppingsorde en scheppingsrijkdom Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 2-16 Samenvatting: 1. Christus het Hoof van de man, 3a 2. De man het hoofd van de vrouw, 3b 3. God het Hoofd van Christus, 3c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-07-2019 16:30 Tijdsduur: 57 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: De vrijplaats bij het altaar Schriftlezing: Exodus 21: 12 - 25 Samenvatting: 1. De geschiedenis van deze vrijplaats 2. De symboliek van deze vrijplaats 3. De veiligheid van deze vrijplaats
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-07-2019 10:00 Tijdsduur: 80 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: God is een Licht Schriftlezing: 1 Johannes 1 Samenvatting: 1. Verkondigen en misleiding 2. Wandelen en reiniging 3. Belijden en vergeving
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 30-06-2019 16:30 Tijdsduur: 81 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Jesaja 54: 8: Hoe de HEERE genadig is. Schriftlezing: Jesaja 54: 1-10 Samenvatting: 1. Korte verlating, 8a 2. Eeuwige ontferming, 8b 3. Beloofde verlossing, 8c-9
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 30-06-2019 10:00 Tijdsduur: 82 minuten Voorganger: ds. M.H. Schot Thema: Het levende water uit de tempel Schriftlezing: Ezechiel 47: 1-12 Samenvatting: 1. Zijn bron, 1 2. Zijn loop, 3-5 3. Zijn vrucht 7-12
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-06-2019 16:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 10: 31-33: In vrijheid gebonden - Nabetrachting Schriftlezing: 1 Korinthe 10: 23-11: 1 Samenvatting: 1. Tot eer van God, 31 2. Tot behoud van anderen, 32 3. Naar het voorbeeld van Christus, 33
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-06-2019 09:30 Tijdsduur: 106 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 10:16: Geroepen tot de ware godsdienst - Heilig Avondmaal Schriftlezing: 1 Korinthe 10: 14-22 Samenvatting: 1. De Heere alleen 2. Christus alleen
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 16-06-2019 16:30 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 48: Uw wil geschiede Schriftlezing: Deuteronomium 29: 29 - 30: 16 Samenvatting: 1. Erkennen van Gods wil 2. Eens zijn met Gods wil 3. Volgen van Gods wil
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 16-06-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Korinthe 10: 13: Gods beproeving van de gemeente. Voorbereidingspreek Schriftlezing: 1 Korinthe 9: 24 - 10: 13 Samenvatting: 1. Een scheidslijn, 13a 2. Een waarborg, 13b 3. Een uitkomst, 13c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 15-06-2019 19:30 Tijdsduur: 80 minuten Thema: Orgelavond
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-06-2019 20:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Bezinningsavond Heilig Avondmaal Schriftlezing: Romeinen 7: 1-13
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-06-2019 10:00 Tijdsduur: 80 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Joël 2: 23: Een belofte van overvloed. Schriftlezing: Schriftlezing: Joël 2: 15-29 Samenvatting: 1. Ongedachte vreugde, 23a 2. Een rijke Leraar, 23b 3. Volle zegen, 23c en 28 (vers 28 wordt aangehaald in Handelingen 2)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-06-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. C. van Ruitenburg Thema: Efeze 4: 30: De Heilige Geest Gods Schriftlezing: Efeze 4: 17-32 Samenvatting: 1. De door Hem verzegelden. 2. Het bedroeven van Hem. 3. Het tegenstaan van Hem.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-06-2019 10:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Handelingen 2: 1-4: De uitstorting van de Heilige Geest. Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 Samenvatting: 1. Zijn komst, 1 2. Zijn tekenen, 2 3. Zijn taal, 3-4
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-06-2019 16:30 Tijdsduur: 55 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: Jesaja 40: 11 Het werk van de grote Herder Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 Samenvatting: 1. Hij weidt Zijn kudde 2. Hij draagt Zijn lammeren 3. Hij leidt de zogenden
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-06-2019 10:00 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: De aankondiging van het werk van de Heilige Geest Schriftlezing: Johannes 16: 1-14 Samenvatting: 1. De eer van Christus; 2. Het werk van Christus; 3. Het Woord van Christus.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 30-05-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 15: 1: Wie zal bij God wonen? Schriftlezing: Psalm 15 Samenvatting: 1. De vraag gesteld, 1 2. De eisen vermeld, 2-5a 3. Hulp besteld, 5b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 26-05-2019 16:30 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 3 Johannes 4: De blijdschap van Johannes over zijn kinderen. (bediening Heilige doop) Schriftlezing: 3 Johannes Samenvatting: 1. Hun geestelijke band, 4a 2. Hun geestelijke wandel, 4b (de hele preek is op CD te bestellen bij de koster)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 26-05-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Handelingen 26: 27-29: Bijna of helemaal Schriftlezing: Handelingen 26: 14-27 Samenvatting: 1. Een persoonlijke vraag, 27 2. Een persoonlijke belijdenis, 28 3. Een persoonlijke wens, 29
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-05-2019 14:00 Tijdsduur: 116 minuten
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 19-05-2019 16:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 48: Uw Koninkrijk kome Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 17-31 Samenvatting: 1. De regels van dat Koninkrijk, 123a 2. De komst van dat Koninkrijk, 123b 3. De toekomst van dat Koninkrijk, 123c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 19-05-2019 10:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Klaagliederen 3: 24: De HEERE is mijn Deel. Schriftlezing: Klaagliederen 3: 18-33 Samenvatting: 1. Een aangevallen Deel 2. Een genadig Deel 3. Een zalig Deel
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 12-05-2019 16:30 Tijdsduur: 79 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 47: De heiliging van Gods Naam Schriftlezing: Johannes 17: 1-19 Samenvatting: 1. De Naam kennen, 122a 2. De Naam erkennen, 122b 3. De Naam eren, 122c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 12-05-2019 10:00 Tijdsduur: 79 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Romeinen 8: 10: Niet sterven, maar leven. Schriftlezing: Romeinen. 8: 1-13 Samenvatting: 1. Het lichaam sterft, 10a 2. De Geest geeft leven, 10b 3. Het leven is Christus, 10c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-05-2019 16:30 Tijdsduur: 63 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Hooglied 3: 9 en 10 De Gouden Koets Schriftlezing: Hooglied 3 Samenvatting: 1. De Bouwheer, waardoor die koets vervaardigd is. 2. Het materiaal, waarvan die koets gemaakt is. 3. De heerlijkheid, waarmee die koets vervuld is.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-05-2019 10:00 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: 1 Korinthe 15: 8 en 9: De verschijning van de levende Christus aan Paulus. Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1 - 20 Samenvatting: 1. De vrije genade die aan Paulus bewezen wordt. 2. De rijke zaligheid die door Paulus gezien wordt.

 

 

Comments are closed