Terugluisteren

Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-12-2018 15:54 Tijdsduur: 132 minuten
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-12-2018 09:28 Tijdsduur: 137 minuten
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-12-2018 19:41 Tijdsduur: 90 minuten
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-12-2018 15:56 Tijdsduur: 130 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De echte godsdienst. HC. Zondag 35 Schriftlezing: Galaten 3: 1-11 Samenvatting: 1. Gods eis. vr. en anwt. 96 2. Gods beeld. vr. en antw. 97 3. Gods huis. vr. en antw. 98
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 02-12-2018 09:17 Tijdsduur: 144 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Gods belofte aan Abraham bevestigd. Genensis 15: 4 en 5 Schriftlezing: Genensis 15: 1-6 Samenvatting: 1. Abrahams verwachting, 1-3 2. Abrahams verzekering, 4-5 3. Abrahams vertrouwen, 6
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-11-2018 19:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: De laatste ontmoeting van Samuël en Saul Schriftlezing: 1 Samuël 15: 22-35 Samenvatting: 1. Een Schijnbare schuldbelijdenis. 24 en 25 2. Een laatste woord. 26-30 3. Een vreselijke taak. 31-33 4. Een smartelijk afscheid.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-11-2018 16:30 Tijdsduur: 126 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: De Heere is nabij. Schriftlezing: Filippenzen 4: 1-9 Samenvatting: Filippenzen 4: 5b 1. Zijn alomtegenwoordigheid. 2. Zijn genade. 3. Zijn wederkomst.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-11-2018 10:00 Tijdsduur: 91 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Zieken in de Heilige Schrift Schriftlezing: Markus 1: 21-39 Samenvatting: Mattheüs 8: 14-17 1. De macht van de Heere (14-15a) 2. De macht der liefde (15b) 3. De nood der wereld 4. De Man van smarten (Jesaja 53: 4)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 21-11-2018 19:32 Tijdsduur: 102 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: De koning van Israël en de profeet van God. Schriftlezing: 1 Samuël 13: 5-15 Samenvatting: 1 Samuël 13: 13-14 1. De beproeving. (8) 2. De overtreding. (9) 3. De verontschuldiging. (10-12) 4. De bestraffing. (13-14)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 18-11-2018 15:53 Tijdsduur: 133 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 34: Het begin van de wet Schriftlezing: Mattheus 22: 34-46 Samenvatting: 1. Wat de Heere geeft, 92-93 2. Wat de Heere gebiedt, 94,b 3. Wat de Heere verbiedt, 94a
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 18-11-2018 09:29 Tijdsduur: 130 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Abraham bevrijdt Lot. Genensis 14: 17-18 Schriftlezing: Genensis 14: 8-24 Samenvatting: 1. Abrahams wapens. 2. Abrahams ontmoetingen, 17-18 3. Abrahams zegen, 19-20a
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-11-2018 15:50 Tijdsduur: 143 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Wat is bekering Schriftlezing: Romeinen 6: 1-11 Samenvatting: HC 33 1. Omkeren. (88) 2. Afkeren. (89) 3. Toekeren. (90 en 91)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-11-2018 09:25 Tijdsduur: 134 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Inwoner of bijwoner Schriftlezing: Genensis 13: 1-18 Samenvatting: Tekst: Genensis 13: 10-12 1. De keuze van Abram. (8) 2. De keuze van Lot. (10) 3. De keuze van de Heere. (14)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-11-2018 18:51 Tijdsduur: 138 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Een ongedacht danklied. Schriftlezing: Habakuk 3: 11-19 Samenvatting: Tekst: Habakuk 3: 17 en 18 1. Veel tranen. 2. Toch vreugde.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-11-2018 14:17 Tijdsduur: 145 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Christus als Getuige van een liefdesoffer Schriftlezing: Markus 12: 35-44 Samenvatting: Tekst Markus 12: 41-44 1. Christus ziet. 2. Christus doorziet. 3. Christus ziet uit.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 04-11-2018 16:30 Tijdsduur: 92 minuten Voorganger: ds. C. van Ruitenburg Thema: Een oproep om God te loven Schriftlezing: Psalm 117 en Romeinen 15 1-13 Samenvatting: 1. Een oproep aan alle volken 2. Vanwege Gods goedertierenheid 3. Vanwege Gods waarheid PS. De collecte zang is niet compleet.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 04-11-2018 09:23 Tijdsduur: 137 minuten Voorganger: ds. C. van Ruitenburg Thema: Op weg naar Kanaän Schriftlezing: Jozua 3 tot 4: 3 Samenvatting: Tekst: Jozua 3: 10a 1. Een hindernis. 2. De doortocht. 3. Een gedenkteken.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-10-2018 19:01 Tijdsduur: 142 minuten Voorganger: Hervormingsdag Thema: Luther op de Wartburg Schriftlezing: Psalm 68
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-10-2018 15:50 Tijdsduur: 128 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: De door de Heere gelegde steen en de zeven ogen. Schriftlezing: Zacharia 3 Samenvatting: 1. De letter van de tekst. 2. De geestelijke betekenis. 3. Een troostvolle belofte.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 28-10-2018 09:23 Tijdsduur: 137 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: De Hemel, Psalm 16: 11 Schriftlezing: Psalm 16: 5-11 en Mattheus 7: 13-29 Samenvatting: 1. Waar is de Hemel? 2. Wat is de Hemel? 3. Wat doen ze in de Hemel? 4. Hoe kom ik in de Hemel?
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-10-2018 19:31 Tijdsduur: 157 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Samuël de richter neemt afscheid Schriftlezing: 1 Samuël 12 Samenvatting: Tekst 1 Samuël 12: 20 1. Hij betuigd over zijn ambt. (1-5) 2. Hij herinnerd aan het verleden. (6-12) 3. Hij blikt in de toekomst. (13-19) 4. Hij roept op tot bekering. (20-25)

 

 

Comments are closed