Terugluisteren

Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-04-2019 16:30 Tijdsduur: 58 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 22: 31-32: Davids gegronde verwachting. (Heilige Doop) Schriftlezing: Psalm 22: 13-32 Samenvatting: 1. Een rijke belofte, 31 2. Een rijke boodschap, 32a 3. Een rijke Borg, 32b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-04-2019 11:45 Tijdsduur: 37 minuten Thema: Afsluiting Zondagsschool Samenvatting: Afsluiting van het zondagsschool seizoen met een Psalmzang uurtje.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 14-04-2019 10:00 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 15: 12b: De lijdende Koning en Zijn rechters Schriftlezing: Markus 15: 1-15 Samenvatting: 1. Door de priesters overgegeven, 1 2. Door Pilatus onderzocht, 2-5 3. Door het volk veroordeeld, 6-15
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-04-2019 16:30 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 46: De aanhef van het gebed. Schriftlezing: Lukas 11: 1-13 Samenvatting: 1. Met eerbied, 120a: Vader 2. Met toevertrouwen, 120b: onze 3. Met hemelse gezindheid, 121, Die in der hemelen zijt
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-04-2019 10:00 Tijdsduur: 79 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 14: 48: Jezus geeft Zich gevangen. Schriftlezing: Markus 14: 43-52 Samenvatting: 1. Jezus verraden, 43-45 2. Jezus verslagen?, 46-49 3. Jezus verlaten, 50-52
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-04-2019 19:45 Tijdsduur: 81 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: 1 Samuël 20 : 33, Jonathans plan uitgevoerd Schriftlezing: 1 Samuël 20 : 24 - 42 Samenvatting: 1. De verklaring van Jonathan. 2. De bedreiging van Jonathan. 3. De waarschuwing van Jonathan. 4. De scheiding van Jonathan.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-03-2019 16:30 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Openbaring 7: 17: Christus alleen, de volheid voor Zijn Kerk. Schriftlezing: Openbaring 7 Samenvatting: 1. De benaming die Hij draagt. 2. De plaats die Hij inneemt. 3. De leiding die Hij geeft. 4. De blijdschap die Hij bereid.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-03-2019 10:00 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: Lukas 19: 41 tot 42a: Het evangelie in Jezus’ tranen. Schriftlezing: Lukas 19: 28-44 Samenvatting: 1. De aangrijpende oorzaak van Zijn tranen. 2. De diepe liefde in Zijn tranen. 3. De indringende nodiging in Zijn tranen.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-03-2019 19:45 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: 1 Samuël 20: 4 Jonathan als de trouwe beschermer van David Schriftlezing: 1 Samuël 20: 1-23 Samenvatting: 1. Het beklag bij Jonathan 2. Een voorstel aan Jonathan 3. Een belofte van Jonathan 4. De aanpak van Jonathan
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-03-2019 16:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 45: Het gebed Schriftlezing: Mattheüs 7: 1-14 en Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 26A Samenvatting: 1. Noodzaak van het gebed 2. Aard van het gebed 3. Inhoud van het gebed
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-03-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 14:12: Jezus’ voorbereiding op het Pascha Schriftlezing: Markus 14: 10-25 Samenvatting: 1. Judas verlaat Hem 2. Een waterdrager dient Hem 3. De twaalven eten met Hem
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-03-2019 19:45 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Jonathan's zorg voor David Schriftlezing: 1 Samuël 19: 1-10 Samenvatting: 1. Het voornemen van Saul 2. De waarschuwing van Jonathan 3. Het pleidooi voor David 4. De terugkeer van David
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-03-2019 16:30 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo 44: De vervulling van de wet Schriftlezing: Romeinen 7: 1-14 Samenvatting: 1. De eis van de wet, 113 2. Het begin van de wet, 114 3. De geestelijkheid van de wet, 115
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-03-2019 10:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 10: 32-34: De derde lijdensaankondiging Schriftlezing: Markus 10: 32-45 Samenvatting: 1. Samen opgaan, 32-33a 2. Eenzaam lijden, 33b-34 3. Een gedeelde toekomst, 35-41 4. Het enig offer, 45
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-03-2019 19:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Judas 8-9: Oproep tot een heilig, rein en voorzichtig leven. (Biddag) Schriftlezing: Judas 1-9 Samenvatting: 1. Verdovende onreinheid, 8 2. Hemelse voorzichtigheid, 9a 3. De eindbalans, 9b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-03-2019 15:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Koningen 3: 9 en 10 Een gebed om een hart dat kan luisteren (Biddag) Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1-15 Samenvatting: 1. Salomo's offer, 2-4 2. Salomo's gebed, 5-9 3. Salomo's zegen, 10-14
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-03-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zondag 43: Wat de mond uitgaat. Schriftlezing: Efeze 4: 17 - 25 Samenvatting: 1. Het begin van de zonde, vr. 112 2. Het verspreiden van de leugen, antw. 112a 3. Het liefhebben van de waarheid, antw. 112b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-03-2019 10:00 Tijdsduur: 79 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Daniël 9: 24 - 26: Het sterven van de Messias. Schriftlezing: Daniël 9: 20 - 27 Samenvatting: 1. Een smeekgebed, 20-23 2. Een gewillig Vorst, 26 3. Een rijke zegen, 24
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-03-2019 19:45 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: 1 Samuël 18 : 1 - 4, De liefde van Jonathan en David Schriftlezing: 1 Samuël 18 : 1 - 12 Samenvatting: 1. De wortel van deze liefde. 2. De bevestiging van deze liefde. 3. De tekenen van deze liefde
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-03-2019 16:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: HC zo. 42: Bijbels omgaan met geld en goed Schriftlezing: Deuteronomium 15: 1-18 Samenvatting: 1. Hoe de Heere beschermt, v110 2. Wat de Heere verbiedt, a110 3. Wat de Heere verbiedt, 111
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-03-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Leviticus 1: 3-4: Een volkomen brandoffer. Schriftlezing: Leviticus 1: 1-9 Samenvatting: 1. De noodzaak ervan, 1-3a 2. Het brengen ervan, 3b-9a 3. De werking ervan, 9b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-02-2019 19:45 Tijdsduur: 69 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Jonathan bij Alajon gespaard Schriftlezing: 1 Samuël 14: 35-46 Samenvatting: 1. de Heere gevraagd 2. de schuldige opgespoord 3. de verlosser verlost
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-02-2019 16:30 Tijdsduur: 60 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: Mattheus 22: 5-6; Het komen tot de bruiloft Schriftlezing: Mattheüs 22: 1-22 (tekst vers 5 – 6) Samenvatting: 1. Genodigd tot de bruiloft; 2. De nodiging afgeslagen; 3. Tot de bruiloft gebracht; 4. Van de bruiloft verwijderd
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-02-2019 10:00 Tijdsduur: 63 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: Lukas 18: 35-43; Een krachtig gebed vermag veel Schriftlezing: Lukas 18: 31-43 Samenvatting: 1. De plaats en tijd van dit wonder; 2. Het wonder zelf; 3. De vruchten en gevolgen van dit wonder
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 21-02-2019 19:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Jona 1: 1-3: De zending van Jona. Zendingsdienst Schriftlezing: Jona 1: 1-11 Samenvatting: 1. Zijn bestemming, 2a 2. Zijn boodschap, 2b 3. Zijn antwoord, 3
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-02-2019 16:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 6: 43, De uitkomst van de wonderbare spijziging. Nabetrachting op het Heilig Avondmaal Schriftlezing: Markus 6: 43-56 Samenvatting: 1. De schare gespijzigd, 43 2. Christus verheerlijkt, 45 3. Het teken verstaan, 52
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-02-2019 10:00 Tijdsduur: 111 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 6: 41, Christus voedt de schare. Bediening Heilig Avondmaal Schriftlezing: Markus 6: 35-42 Samenvatting: 1. Hoe Hij zegent, 41a 2. Hoe Hij uitdeelt, 41b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-02-2019 19:45 Tijdsduur: 67 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Het leven van Jonathan Schriftlezing: 1 Samuël 14: 24 - 35 Samenvatting: 1. Het verbod van Saul. 2. De versterking van Jonathan. 3. Een altaar te Ajalon.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-02-2019 16:30 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H.Brons Thema: Het 7e gebod. HC zo 41 Schriftlezing: Ezechiël 16: 15-30 Samenvatting: 1. Geschapen man en vrouw, vr. 108 2. Geroepen om rein te zijn, 108a - 109 3. Gezegend om trouw te tonen, 108b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-02-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Markus 6: 30-34 De voorbereiding op de wonderbare spijziging. Schriftlezing: Markus 6: 21-34 Samenvatting: 1. Christus ontvangt Zijn discipelen, 30 3. Christus wijst Zijn discipelen rust, 31-32 3. Christus onderwijst de schare, 34
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 07-02-2019 20:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Gemeenteavond Heilig Avondmaal Schriftlezing: 1 Korinthe 5
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-02-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Gods bescherming van het leven. HC zo 40 Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-15 Samenvatting: 1. Doden mag niet, 105 2. Haten mag niet, 15-106 3. Heb uw naaste lief, 107
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-02-2019 10:00 Tijdsduur: 77 minuten Voorganger: ds H. Brons Thema: Christus opent oren en mond. Markus 7: 33 en 34 Schriftlezing: Marus. 7: 31-37 Samenvatting: 1. Waar Hij opent, 31 2. Hoe Hij opent, 33-34 3. Waarom Hij opent, 35
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-01-2019 16:30 Tijdsduur: 67 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Een schat van herinneringen. Tekstverzen 9 t/m 12 Schriftlezing: Deuteronomium 32 : 1 t/m 14 Samenvatting: 1. Een troostvol bezit. 2. Een treurvol verleden. 3. Een genadig zoeken. 4. Een heerlijk onderwijs. 5. Een nauwkeurige bewaring. 6. Een welverdiende hulde.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-01-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: De Bron van het leven. Tekstverzen 28 t/m 31 Schriftlezing: Genesis 1: 14 t/m 31 Samenvatting: 1. Gods zegen. 2. Gods wil. 3. Gods zorg.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-01-2019 19:45 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: De filistijnen verslagen. Schriftlezing: 1 Samuël 14: 11-23 Samenvatting: 1. De geloofsdaad van Jonathan. 2. De beving door God. 3. De vraag van Saul. 4 De achtervolging door Israel.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-01-2019 16:30 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Bijbels omgaan met gezag. HC zo 39 Schriftlezing: Efeze 6: 1-13 Samenvatting: 1 Waarom er gezag is, vraag 106 2 Eerbied voor gezag, antwoord 106a 3 Geduld met gezag, antwoord 106b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-01-2019 10:00 Tijdsduur: 78 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Het huis van de sterke. Markus 3: 27 Schriftlezing: Markus 3: 20-35 Samenvatting: 1 Een diepe scheiding, 21 2 Een geestelijke strijd, 27 3 Een nieuwe familie, 34-35
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 16-01-2019 19:45 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Jonathan de zoon van Saul een kind van God. Schriftlezing: 1 Samuël 14 : 1-14 Samenvatting: 1 De geloofsheld 2 De geloofsmoed 3 De geloofsoverwinning
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-01-2019 16:30 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De Sabbath als rustdag. HC zo 38 Schriftlezing: Hebreeën 4: 1-11 Samenvatting: 1 Door God gegeven 2 Tot rijke zegen 3 Tot echte rust
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-01-2019 10:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De genezing van de geraakte. Markus 2: 10-11a Schriftlezing: Markus 2: 1-12 Samenvatting: 1 Wat de vrienden zoeken 2 Wat de Heere Jezus ziet 3 Wat de Heere Jezus doet
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-01-2019 19:45 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. M. Karens Thema: Samuëls levenseinde Schriftlezing: Psalm 37: 18-40 Samenvatting: 1 Het sterven van Samuel. 2 De rouw om Samuel. 3 Het graf van Samuel
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-01-2019 16:30 Tijdsduur: 63 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De Held Die helpt, Psalm 89: 20b (Doopdienst) Schriftlezing: Psalm 89: 1-20 Samenvatting: 1. Wie die hulp wil, (Ik heb hulp besteld) 2. Wie die hulp geeft, (bij een Held…) 3. Wie die hulp krijgt, (... uit het volk verhoogd.)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-01-2019 10:00 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Johannes de Doper als boodschapper. Johannes 1: 20b (bevestiging ambtsdragers) Schriftlezing: Johannes 1: 19-28 Samenvatting: 1. Wie Johannes niet is, 20b 2. Wat Johannes wel is, 23
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-01-2019 10:00 Tijdsduur: 66 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: De priesterlijke zegen. Numeri 6: 24-26 Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 Samenvatting: 1. Goddelijke bescherming, 24 2. Goddelijke genade, 25 3. Goddelijke vrede, 26

 

 

Comments are closed