Terugluisteren

Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 26-01-2020 16:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: De waarachtige bekering. Schriftlezing: Jesaja 55 Samenvatting: 1. De oproep tot die bekering. 2. De inhoud van die bekering. 3. Het fundament van die waarachtige bekering.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 26-01-2020 10:00 Tijdsduur: 59 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Schriftlezing: Exodus 25: 10-22 Samenvatting: 1. De plaats, vanwaar Hij spreekt. 2. Het verzoendeksel, van waarboven Hij spreekt. 3. Het hart, waarin Hij spreekt.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 22-01-2020 19:45 Tijdsduur: 49 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Helige Oorlog 11
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 19-01-2020 16:30 Tijdsduur: 69 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB artikel 26B: Een Voorbidder voor onwaardigen. Schriftlezing: Hebreeën 4:7-16 Samenvatting: 1. Een geschikte Voorbidder 2. Een toegankelijke Voorbidder 3. Een noodzakelijke Voorbidder
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 19-01-2020 10:00 Tijdsduur: 69 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Johannes 4: 28-30: De vrucht van Christus’ komst. Schriftlezing: Johannes 4: 27-43 Samenvatting: 1. Een arme zondares, 28-29b 2. Een rijk getuigenis, 29c, 29a 3. Een dorstende schare, 30
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 18-01-2020 19:00 Tijdsduur: 97 minuten Voorganger: Familie Van de Bruinhorst Thema: Informatieavond
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 15-01-2020 19:45 Tijdsduur: 54 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilig Oorlog 10
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-01-2020 16:30 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB artikel 26A: Christus de Weg tot God. Schriftlezing: Hebreeën 2: 6-18 Samenvatting: 1. De weg gesloten. 2. De Weg geopend. 3. De Weg geschonken. 4. De Weg benodigd.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-01-2020 10:01 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Johannes 4:10: Gods Gave bij de Jakobsbron. Schriftlezing: Johannes 4: 1-14 Samenvatting: 1. Die Gave kennen, 10a 2. Die Gave begeren, 10b 3. Die Gave ontvangen, 10c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 08-01-2020 19:45 Tijdsduur: 52 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 9
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-01-2020 16:31 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB artikel 24: Heilig voor God. Schriftlezing: Hebreeën 12: 1 - 15 Samenvatting: 1. Een nieuw leven 2. Een afhankelijk leven 3. Een rijk leven
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-01-2020 10:01 Tijdsduur: 96 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Johannes 3: 29:De vriend van de Bruidegom. Schriftlezing: Johannes 3: 22 - 36 Samenvatting: 1. Wat de vriend niet is, 29a 2. Wat de vriend wel is, 29b 3. Wat zijn blijdschap is, 29c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-01-2020 10:00 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Jozua 1:9: De HEERE komt tot Jozua. Nieuwjaarsmorgen Schriftlezing: Jozua 1: 1-9 Samenvatting: 1. Met Jozua’s taak, 1-4 2. Tot Jozua’s hulp, 5, 6, 9 3. Als Jozua’s Gids, 7-8
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-12-2019 19:30 Tijdsduur: 69 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genesis 19:17b: Gedenk de vrouw van Lot. Oudejaarsavond Schriftlezing: Genesis 19: 15-30 Samenvatting: 1. Lot ziet op tot God 2. Lots vrouw ziet om naar Sodom 3. Abraham overziet de vlakte
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 29-12-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Johannes 1: 11-12: Christus als Licht en Leven. Schriftlezing: 1 Johannes 1 Samenvatting: 1. De komst van het Licht, 11a 2. De ontvangst van het Licht, 11b-12a 3. Het wonder van het Licht, 12b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 29-12-2019 10:00 Tijdsduur: 64 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: Johannes 1: 14 en 18: De vleeswording van het Woord. Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Samenvatting: 1. Wie het is Die het vlees heeft aangenomen. 2. Het heil dat Hij heeft verdiend. 3. Hoe de genade - die ons Hem doet zien - ervaren wordt.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 26-12-2019 10:00 Tijdsduur: 104 minuten Thema: Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-12-2019 16:30 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 1 Timotheus 3: 16: Een Kind als Koning. 1ste Kerstdag Schriftlezing: 1 Timotheus 3: 8-16 Samenvatting: 1. Een hemels geheim, 16a 2. Een nederig werk, 16b 3. Een heerlijk Koninkrijk, 16c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 25-12-2019 10:00 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Lukas 2: 1-7: Vrede op aarde. 1ste Kerstdag Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 Samenvatting: 1. Vrede van de wereld, 1-3 2. Vrede uit de hemel, 4-6 3. Vrede voor mensen, 7
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 22-12-2019 16:30 Tijdsduur: 53 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: Jesaja 64:1: Een gebed om Gods aanwezigheid. Schriftlezing: Jesaja 64 Samenvatting: 1. Waarom dit gebed? 2. Hoe bid je dit gebed? 3. Gods antwoord op dit gebed
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 22-12-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Lukas 1 :63b: Johannes is zijn naam. Schriftlezing: Lukas 1: 57-66 Samenvatting: 1. Gods Woord bevestigd, 57-58 2. Gods Woord gehoorzaamd, 59-63 3. Gods Woord geloofd, 64-66
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 18-12-2019 19:40 Tijdsduur: 47 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 8
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 15-12-2019 16:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Lukas 1: 41: Elisabeth ontmoet Maria. (Heilig Doop) Schriftlezing: Lukas 1: 34-45 Samenvatting: 1. Een ontmoeting vol herkenning, 40-41 2. Een ontmoeting vol verwondering, 42-43 3. Een ontmoeting vol zegen, 44-45
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 15-12-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Maleachi 4: 2: Aankondiging van de Zon der gerechtigheid. Schriftlezing: Maleachi 3: 13-4: 6 Samenvatting: 1. Wachten op de Zon, 2a 2. Opgaan van de Zon, 2b 3. Leven onder de Zon, 2c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-12-2019 19:30 Tijdsduur: 85 minuten Thema: Kerstzangavond
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-12-2019 19:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons (GBS dienst) Thema: Koning Jojakim verbrandt de Boekrol Schriftlezing: Jeremia 36: 9-28 en NBG art. 5 Samenvatting: 1. Gods Woord dat gezonden wordt. 2. Gods Woord dat ontvangen wordt. 3. Gods Woord dat verworpen wordt. 4. Gods Woord dat gehandhaafd wordt.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 08-12-2019 16:30 Tijdsduur: 70 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB 23: Rechtvaardig voor God. Schriftlezing: Romeinen 3: 20-31 Samenvatting: 1. Een vreemde vrijspraak, 23a 2. Een rustpunt voor het hart, 23b 3. Een zwijgende wet, 23c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 08-12-2019 10:00 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Ezechiël 34: 11-13 Belofte van een goede Herder. Schriftlezing: Ezechiël 34: 11-19 Samenvatting: 1. De HEERE zoekt op, 11 2. De HEERE verlost, 12 3. De HEERE zorgt, 13-16
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 04-12-2019 19:45 Tijdsduur: 56 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heiige Oorlog 7
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-12-2019 16:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 22: Rechtvaardig door het geloof. Schriftlezing: Romeinen 5: 1 - 11 Samenvatting: 1. Het wonder van het geloof, 22a 2. Het Voorwerp van het geloof, 22b 3. De aard van het geloof, 22c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-12-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Jesaja 7: 14: Een Kind als teken. Schriftlezing: Jesaja 7: 1 - 16 Samenvatting: 1. Een teken geweigerd, 12 2. Een teken beloofd, 14 3. Een teken beproefd, 15-16
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-11-2019 19:45 Tijdsduur: 57 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 6
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-11-2019 16:30 Tijdsduur: 62 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Markus 1: 35 De biddende Jezus Schriftlezing: Markus 1: 32-45 Samenvatting: 1. Wanneer Hij bidt. 2. Wat Hij bidt. 3. Waarom Hij bidt.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-11-2019 10:00 Tijdsduur: 64 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: De verdrukking van Israel in Egypte. Schriftlezing: Exodus 1: 15 - 21 Samenvatting: 1. Een helse vijandschap 2. Een heilige ongehoorzaamheid 3. Een hemelse goedkeuring
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-11-2019 19:45 Tijdsduur: 53 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 5
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-11-2019 16:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 20-21: Voldoening door verzoening. Schriftlezing: Jesaja 53 Samenvatting: 1. De hoogste eer, 20a 2. Het grootste wonder, 20b 3. De hoogste prijs, 21
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-11-2019 10:00 Tijdsduur: 58 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genesis 19: 16: Lot vertoeft te Sodom. Schriftlezing: Genesis 19: 1-16 Samenvatting: 1. Waar Lot zich thuisvoelt 2. Waar Lot vreemd is 3. Waar Lot aarzelt (stopt eerder door storing)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-11-2019 19:45 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 4
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-11-2019 16:30 Tijdsduur: 70 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 16-17: Oordeel en ontferming Schriftlezing: Efeze 1: 1-14 Samenvatting: 1. Gods verheerlijking, 16a 2. Gods verkiezing, 16b 3. Gods verschijning, 17
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-11-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genesis 18: 22: Abraham als voorbidder. Schriftlezing: Genesis 18: 16-33 Samenvatting: 1. Een hemels onderzoek 2. Abrahams worsteling 3. Een Goddelijk antwoord
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-11-2019 19:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 9: 32-33: Een dag van terugzien en belijden. Schriftlezing: Nehemia 9:23-38 en DL hoofdstuk 5, par. 1-3 Samenvatting: 1. Trouwe zorg, 32 2. Rechtvaardig oordeel, 33 3. Een vast verbond, 38
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-11-2019 15:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 2 Koningen 7: 8a: Open vensters in de hemel. Schriftlezing: 2 Koningen 7:1-20 en Belijdenis: NGB art. 13 Samenvatting: 1. Een wonder beloofd, 1-2 2. Een wonder gezien, 3-11 3. Een wonder ontvangen, 12-20
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-11-2019 16:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. W. Harinck Thema: Judas 1: 3b De strijd voor het geloof. Schriftlezing: Judas 1: 1-25 Samenvatting: 1. In het verleden 2. In het heden
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-11-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Hebreeën 6: 19-20: Achter het voorhangsel. Heilige Doop Schriftlezing: Hebreeën 6: 7-20 Samenvatting: 1. Het anker, 19a 2. Ankergrond, 19b-20
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-10-2019 18:57 Tijdsduur: 143 minuten Voorganger: Hervormingsavond Grote Kerk Vlaardingen
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-10-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: Thema: Een gaande en komende bruidegom Schriftlezing: Hooglied 5 Samenvatting: 1. Een slapende bruid. 2. Een wakende bruid. 3. Een kloppende Bruidegom. 4. De lokkende Bruidegom.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-10-2019 10:00 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: Thema: De ware bidder voor Gods aangezicht Schriftlezing: Psalm 106: 1-15 Samenvatting: 1. De enige pleitgrond; 2. De rijke weldaad; 3. De hartelijke behoefte
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-10-2019 19:45 Tijdsduur: 33 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 3

 

 

Comments are closed