Terugluisteren

Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 11-12-2019 19:30 Tijdsduur: 76 minuten Voorganger: ds. H. Brons (GBS dienst) Thema: Koning Jojakim verbrandt de Boekrol Schriftlezing: Jeremia 36: 9-28 en NBG art. 5 Samenvatting: 1. Gods Woord dat gezonden wordt. 2. Gods Woord dat ontvangen wordt. 3. Gods Woord dat verworpen wordt. 4. Gods Woord dat gehandhaafd wordt.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 08-12-2019 16:30 Tijdsduur: 70 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB 23: Rechtvaardig voor God. Schriftlezing: Romeinen 3: 20-31 Samenvatting: 1. Een vreemde vrijspraak, 23a 2. Een rustpunt voor het hart, 23b 3. Een zwijgende wet, 23c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 08-12-2019 10:00 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Ezechiël 34: 11-13 Belofte van een goede Herder. Schriftlezing: Ezechiël 34: 11-19 Samenvatting: 1. De HEERE zoekt op, 11 2. De HEERE verlost, 12 3. De HEERE zorgt, 13-16
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 04-12-2019 19:45 Tijdsduur: 56 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heiige Oorlog 7
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-12-2019 16:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 22: Rechtvaardig door het geloof. Schriftlezing: Romeinen 5: 1 - 11 Samenvatting: 1. Het wonder van het geloof, 22a 2. Het Voorwerp van het geloof, 22b 3. De aard van het geloof, 22c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 01-12-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Jesaja 7: 14: Een Kind als teken. Schriftlezing: Jesaja 7: 1 - 16 Samenvatting: 1. Een teken geweigerd, 12 2. Een teken beloofd, 14 3. Een teken beproefd, 15-16
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-11-2019 19:45 Tijdsduur: 57 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 6
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-11-2019 16:30 Tijdsduur: 62 minuten Voorganger: Ouderling H. van Elsäcker Thema: Markus 1: 35 De biddende Jezus Schriftlezing: Markus 1: 32-45 Samenvatting: 1. Wanneer Hij bidt. 2. Wat Hij bidt. 3. Waarom Hij bidt.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 24-11-2019 10:00 Tijdsduur: 64 minuten Voorganger: Ouderling G.J. de Graaf Thema: De verdrukking van Israel in Egypte. Schriftlezing: Exodus 1: 15 - 21 Samenvatting: 1. Een helse vijandschap 2. Een heilige ongehoorzaamheid 3. Een hemelse goedkeuring
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-11-2019 19:45 Tijdsduur: 53 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 5
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-11-2019 16:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 20-21: Voldoening door verzoening. Schriftlezing: Jesaja 53 Samenvatting: 1. De hoogste eer, 20a 2. Het grootste wonder, 20b 3. De hoogste prijs, 21
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 17-11-2019 10:00 Tijdsduur: 58 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genesis 19: 16: Lot vertoeft te Sodom. Schriftlezing: Genesis 19: 1-16 Samenvatting: 1. Waar Lot zich thuisvoelt 2. Waar Lot vreemd is 3. Waar Lot aarzelt (stopt eerder door storing)
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-11-2019 19:45 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 4
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-11-2019 16:30 Tijdsduur: 70 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 16-17: Oordeel en ontferming Schriftlezing: Efeze 1: 1-14 Samenvatting: 1. Gods verheerlijking, 16a 2. Gods verkiezing, 16b 3. Gods verschijning, 17
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 10-11-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genesis 18: 22: Abraham als voorbidder. Schriftlezing: Genesis 18: 16-33 Samenvatting: 1. Een hemels onderzoek 2. Abrahams worsteling 3. Een Goddelijk antwoord
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-11-2019 19:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Nehemia 9: 32-33: Een dag van terugzien en belijden. Schriftlezing: Nehemia 9:23-38 en DL hoofdstuk 5, par. 1-3 Samenvatting: 1. Trouwe zorg, 32 2. Rechtvaardig oordeel, 33 3. Een vast verbond, 38
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-11-2019 15:00 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: 2 Koningen 7: 8a: Open vensters in de hemel. Schriftlezing: 2 Koningen 7:1-20 en Belijdenis: NGB art. 13 Samenvatting: 1. Een wonder beloofd, 1-2 2. Een wonder gezien, 3-11 3. Een wonder ontvangen, 12-20
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-11-2019 16:30 Tijdsduur: 73 minuten Voorganger: ds. W. Harinck Thema: Judas 1: 3b De strijd voor het geloof. Schriftlezing: Judas 1: 1-25 Samenvatting: 1. In het verleden 2. In het heden
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 03-11-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Hebreeën 6: 19-20: Achter het voorhangsel. Heilige Doop Schriftlezing: Hebreeën 6: 7-20 Samenvatting: 1. Het anker, 19a 2. Ankergrond, 19b-20
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 31-10-2019 18:57 Tijdsduur: 143 minuten Voorganger: Hervormingsavond Grote Kerk Vlaardingen
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-10-2019 16:30 Tijdsduur: 75 minuten Voorganger: Ouderling J.P.F. van Essen Thema: Thema: Een gaande en komende bruidegom Schriftlezing: Hooglied 5 Samenvatting: 1. Een slapende bruid. 2. Een wakende bruid. 3. Een kloppende Bruidegom. 4. De lokkende Bruidegom.
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 27-10-2019 10:00 Tijdsduur: 61 minuten Voorganger: Ouderling A.W. van Gilst Thema: Thema: De ware bidder voor Gods aangezicht Schriftlezing: Psalm 106: 1-15 Samenvatting: 1. De enige pleitgrond; 2. De rijke weldaad; 3. De hartelijke behoefte
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 23-10-2019 19:45 Tijdsduur: 33 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog 3
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-10-2019 16:30 Tijdsduur: 70 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 14-15: Afkomst en toekomst van de mens. Schriftlezing: Romeinen 5: 12-21 Samenvatting: 1. Hoge afkomst, 14a 2. Diepe val, 14b, 15 3. Alleen genade, 14c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 20-10-2019 10:00 Tijdsduur: 72 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Genesis 18: 14a: Niets is voor de HEERE onmogelijk. Schriftlezing: Genesis 18:1-15 Samenvatting: 1. In Zijn komst, 1-9 2. In Zijn belofte, 10 3. In Zijn zorg, 14
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 16-10-2019 19:45 Tijdsduur: 48 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilig Oorlog 2
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-10-2019 16:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 25: 21: Davids dagelijks gebed. (Nabetrachting) Schriftlezing: Psalm 25: 14-22 Samenvatting: 1. Toegewijd leven, 21a 2. Beschermd leven, 21b 3. Uitziend leven, 21c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 13-10-2019 09:30 Tijdsduur: 40 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 25: 14: Schatten van het genadeverbond. (Heilig Avondmaal) Schriftlezing: Psalm 25: 7-15 Samenvatting: 1. Verborgen omgang, 14a 2. Heilgeheimen, 14b
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 09-10-2019 19:45 Tijdsduur: 50 minuten Voorganger: ds. C.J. Meeuse Thema: Heilige Oorlog deel 1
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-10-2019 16:30 Tijdsduur: 69 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: NGB art. 8-9: Het geloof in de Drieëenheid. Schriftlezing: Lukas 1: 26-38 Samenvatting: De leer van de Drieëenheid, 8 De openbaring van de Drieëenheid, 9b De kennis van de Drieëenheid, 9a, c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 06-10-2019 10:00 Tijdsduur: 74 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Psalm 25: 12: De mens die God vreest. Voorbereiding Heilig Avondmaal Schriftlezing: Psalm 25: 1-12 Samenvatting: 1. Een gewetensvraag, 12a 2. Een Leermeester, 12b 3. Een levensrichting, 12c
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 05-10-2019 19:30 Tijdsduur: 71 minuten Voorganger: Martien de Vos Thema: Orgelbespeling
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 30-09-2019 20:00 Tijdsduur: 68 minuten Voorganger: ds. H. Brons Thema: Bezinningsavond Heilig Avondmaal Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-14
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 29-09-2019 16:30 Tijdsduur: 48 minuten Voorganger: Ouderling P. Sinke Thema: Markus 5: 27 en 28; De genezing van de bloedvloeiende vrouw. Schriftlezing: Markus 5: 21-34 Samenvatting: 1. Hoe het geloof gewekt wordt 2. Hoe het doorbreekt ondanks alle aanvechtingen 3. Hoe het de overwinning behaalt
Uitzending van Gereformeerde Gemeente op 29-09-2019 10:00 Tijdsduur: 59 minuten Voorganger: Ouderling H. Elsäcker Thema: Heebreeën 12: 1-3; De christelijke loopbaan. Schriftlezing: Heebreeën 12: 1-13 Samenvatting: 1. Hoe wij die hebben te bewandelen 2. Op Wie wij hebben te zien 3. Waarvoor het ons behoudt

 

 

Comments are closed