Jeugdkoor ‘Jedidja’

Jeugdkoor ‘Jedidja’ is opgericht in mei 1991. De naam ‘Jedidja’ (geliefd door de HEERE) komt uit 2 Samuël 12 vers 24 en 25. Ons doel is om samen met de kinderen psalmen en geestelijke liederen te zingen. Liederen die gaan over de dingen van Gods Koninkrijk of geschiedenissen uit de Bijbel. Zo komen zij in aanraking met verantwoorde muziek en wordt de onderlinge band verstevigd. Ook hopen wij dat daardoor de gemeentezang meer waarde krijgt voor de kinderen. Zingen is een gave van God. Door het zingen kunnen we Gods lof vertellen met mond en hart.
Eenmaal per jaar geven we een uitvoering in ons kerkgebouw. Wij nodigen dan een ander koor of een orkest uit. De collecte op deze avond is altijd bestemd voor een ‘doel’.
Met de kerst organiseren wij samen met het gemengde koor en de orgelcommissie een kerstzangavond. Verder geven wij uitvoeringen in zorgcentra, in het Ikazia ziekenhuis, op de herdenkingsdienst van de kerkhervorming en op uitnodiging op kerst-zangavonden. Eén keer in de vijf jaar doen we mee aan de Bondsdag van de Bond van Zangverenigingen in de Rotterdamse ‘Doelen’. Ook aan de zangavonden van de Ring West Nederland verlenen wij onze medewerking.
Kinderen van 6 tot en met 15 jaar zijn van harte welkom! We repeteren op donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur in de ontmoetingshal van ons kerkgebouw.
We hebben een hele enthousiaste dirigent en pianist. Kom eens een keer luisteren en meezingen, want we kunnen wel weer wat versterking gebruiken.

Graag tot ziens!


De bestuursleden van Jeugdkoor ‘Jedidja’ kunt u vinden in de gemeentegids.

U kunt ons een email sturen op het volgende adres: jeugdkoorjedidja@gergemvlaardingen.nl

Reacties zijn gesloten.