Evangelisatie

Deze commissie is opgericht om verschillende vormen van evangelisatie te organiseren vanuit de gemeente. Er wordt gedaan aan evangelisatie onder volwassenen en onder kinderen.

Volwassenenevangelisatie
Het evangelisatiewerk dat wordt georganiseerd onder volwassenen, bestaat uit:

  • Bijbelcursussen: D.m.v. advertenties in kranten worden cursisten geworven voor schriftelijke bijbelcursussen. Er bestaat er ook een cd-rom, die cursisten kunnen bestellen via de post of per e-mail.
  • Folderacties: Door gemeenteleden wordt minimaal tweemaal per jaar, in Vlaardingen en omgeving, een folder verspreid met een specifiek thema.
  • Folderrek: In het portaal van de kerk hangt een folderrek waar buitenkerkelijken informatie van kunnen meenemen. Ook kunnen gemeenteleden folders meenemen om te evangeliseren in hun eigen omgeving. Als het gaat om meerdere folders, dan kunnen deze besteld worden bij de secretaresse van de evangelisatiecommissie.

Kinderevangelisatie
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar wordt op zaterdagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur de kinderclub ‘De Vijfkleuren’ gehouden. Hiervoor maken we gebruik van het Rode Kruis gebouw, Floris de Vijfdelaan 136, Vlaardingen (Westwijk). Deze kinderen worden in aanraking met Gods Woord gebracht door vertellingen uit de Bijbel. Er worden tevens psalmen en liedjes gezongen met een bijbelse boodschap, werkjes gemaakt enz.


De bestuursleden van de Evangelisatiecommissie kunt u vinden in de gemeentegids.

U kunt ons een email sturen op het volgende adres: evangelisatie@gergemvlaardingen.nl

Comments are closed