Koor Euphonia

Christelijk gemengd koor ‘Euphonia’, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente van Vlaardingen, werd in het jaar 1946 opgericht in Vlaardingen en heeft dus een geschiedenis van ruim 75 jaar.
De Latijnse naam ‘Euphonia’ betekend ‘welluidend’, een naam die uiteraard zoveel als mogelijk wordt nagestreefd. Als grondslag heeft de vereniging het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Christelijk Gemengd Koor Euphonia heeft 26 leden en repeteert wekelijks op dinsdagavond in de ‘Sionkerk’, Westnieuwland 56 te Vlaardingen van 20.00 tot 22.00 uur. Onder leiding van Marjon van der Linden heeft een koor een grote kwalitatieve groei ondergaan. Na een jaar onder leiding van Wouter Harbers te hebben gezongen, heeft Christa van Tienhoven Euphonia 6 jaar geleid. Inmiddels staat het koor onder leiding van Reinier Korver. Reinier is professioneel musicus, je kunt hem kennen van ‘ Duo Virtuoso’ met Mark van Brandwijk. Hij is organist, componist, dirigent, muziekleraar en stroomt over van passie voor muziek. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de kwalitatieve groei van het koor. 

Benieuwd geworden? Kom gerust een repetitie meezingen of luisteren!

Dinsdagavond begint de repetitie met Bijbellezing, zang en gebed, waarna er een kleine 10-15 minuten wordt ingezongen. Er wordt gelet op houding, ademhaling, uitspraak en drama hoe een muziekstuk te zingen. De avonden zijn gezellig en leerzaam!

U kunt de website van Christelijk gemengd koor Euphonia bezoeken via onderstaande link.

http://www.euphoniavlaardingen.nl


De bestuursleden van koor Euphonia kunt u vinden in de gemeentegids.

U kunt ons een email sturen op het volgende adres: euphonia@gergemvlaardingen.nl

Reacties zijn gesloten.