Sions jeugdvereniging -14

Deze vereniging heeft als doel:

 • De jeugd van de gemeente bij elkaar te brengen onder het Woord van God.
 • De jeugd aan de gemeente te binden.
 • Gods Woord en Christelijke normen en waarde over te dragen op de jeugd.
 • Actuele thema’s bespreken die bij de jeugd leeft.


Invulling van de verenigingsavonden:

 • De avond begint om 7:30 uur en is ongeveer om 9:15 afgelopen.
 • Voor de pauze verzorgt iemand van de jeugd of één van de leiding een inleiding over een onderwerp met behulp van een “treffer” dat is een al voorgewerkte inleiding over een onderwerp die de jeugdbond regelmatig uitgeeft, de onderwerpen lopen uiteen van Bijbelse gebeurtenissen/personen tot actuele onderwerpen zoals popmuziek, verkering of bidden. Ze mogen ook zelf een onderwerp verzorgen die hun persoonlijk bezighoudt nadat de leiding dit onderwerp heeft bekeken of het in de lijn van de doelstelling ligt. Tijdens de inleiding worden er gezamelijk vragen besproken.
 • In de pauze drinken we met z’n allen wat en neemt degene die inleiding houdt een koekje of iets anders lekkers mee.
 • Na de pauze wordt er iets actiefs of leuks gedaan In vorm van een spel of iets anders leuks.
 • Naast de verenigingsavonden worden er nevenactiviteiten georganiseerd zoals een strandwandeling, gourmetten met kerst etc.
 • Aan het eind van het verenigingsseizoen (doorgaans in mei) gaan we naar de “bondsdag” dat is de jaarlijkse afsluiting van het verenigingsseizoen die de jeugdbond organiseert, in de ochtend wordt deze ingevuld door sprekers waaronder een predikant die een thema behandeld, ook wordt er op die morgen de brief voorgelezen die de jeugdbond jaarlijks naar koningin Beatrix gestuurd heeft. De rest van de dag wordt er met de vereniging een leuke dag van gemaakt waarbij we ieder jaar een leuke activiteit proberen op te zoeken.
 • Al de officiële verenigingsactiviteiten worden met gebed geopend en afgesloten, tevens wordt er gezongen uit de Psalmen en de liederenbundel die door de jeugdbond samengesteld is.

Agenda:

 • datums komende verenigingsavonden: 17 februari, 10 en 24 maart, 7  en 21 april, en de bondsdag is op 13 mei

Overige informatie:

 • De vereniging is aangesloten bij de jeugdbond van de gereformeerde gemeente www.jbgg.nl
 • De vereniging heeft als grondslag Gods Woord en aanvaard de drie formulieren van Enigheid zoals deze zijn vastgesteld door de nationale synode te Dordrecht.


Oprichting:

 De -14 vereniging is sinds 1970 opgericht.


Om de twee jaar heeft de Jeugdbond een actie met het doel geld op te halen voor goede projecten. Als jeugdverenigingen ( -14. +14 en +16) proberen wij door verschillende acties zoveel mogelijk geld binnen te halen.

Wij hopen jullie allemaal (weer) te zien op de eerste avond 17 februari.

Linda, Richard en Arie

 

Comments are closed