Vrouwenvereniging “Draagt Elkanders Lasten”

De vereniging is opgericht op 8 maart 1961.

Doel van de vereniging

-het onderzoeken van Gods Woord.

-versterken van de onderlinge band binnen onze gemeente.

-gelden inzamelen voor zending, evangelisatie en vakantieweken voor mensen met een beperking.

Verenigingsavonden

Om de 14 dagen houden wij op donderdagavond onze verenigingsavonden. De data staan in de kerkagenda en in het kerkblad. De indeling van de avonden is meestal: opening, lezen van een Bijbelgedeelte en meditatie.

Na de pauze worden er verschillende activiteiten ondernomen zoals een crea-avond of een quiz. Twee keer per jaar houden we een Bijbelstudie. Ook organiseren we wel eens een thema-avond of nodigen we een spreker uit.

Andere activiteiten.

1 x per jaar hebben wij als vereniging een uitstapje, zoals naar een pluktuin bijvoorbeeld, of hebben we een etentje.

Hoogtepunt in ons verenigingsleven is onze jaarlijkse verkoping in november t.b.v. de zending, evangelisatie en vakantieweken voor mensen met een beperking.

Welkom

Bezoek eens vrijblijvend onze verenigingsavonden, we zouden graag ons ledenaantal willen uitbreiden. Van harte welkom.

De bestuursleden van de vrouwenvereniging Draagt elkanders Lasten kunt u vinden in de gemeentegids.

U kunt een email sturen naar het volgende adres: vrouwenvereniging@gergemvlaardingen.nl

Reacties zijn gesloten.