Vrouwenvereniging “Draagt Elkanders Lasten”

De vereniging is opgericht op 8 maart 1961

Doel van de vereniging

  • Geld bijeenbrengen voor kerk, zending en vakantie gehandicapten
  • Versterken van de onderlinge band

Verenigingsavond
Eens in de veertien dagen houden wij op dinsdagavond onze bijeenkomst. De data staan in de kerkagenda en in het kerkblad. De indeling van de avonden is meestal: Opening, lezen van een Bijbelgedeelte en/of meditatie en handwerken. Tijdens het handwerken wordt er een verhaal gelezen. Momenteel lezen we uit: Olie in haar lamp, geschreven door M.H. Karels- Meeuse. Een paar keer per seizoen doen we een Bijbelstudie uit Bunyan’s  Christenreis.

Andere activiteiten
Zo mogelijk één keer per jaar maken we ons traditionele uitstapje. Hoogtepunt in ons verenigingsleven is de jaarlijkse verkoping (november) ten behoeve van de kerk, zending en vakantie gehandicapten

Welkom
Bezoek eens vrijblijvend onze vergaderingen. Wij zouden graag ons ledenaantal willen uitbreiden. Van harte welkom!


De bestuursleden van de Vrouwenvereniging “Draagt Elkanders Lasten” kunt u vinden in de gemeentegids.

U kunt ons een email sturen op het volgende adres: vrouwenvereniging@gergemvlaardingen.nl

Comments are closed