+21-vereniging ‘Rondom het Woord’

bijbelstudievereniging ‘Rondom het Woord’

De bijbelstudie vereniging is een vereniging waar jongere en oudere leden met elkaar Gods Woord onderzoeken. Dit kan door het houden van een inleiding over een bepaald onderwerp. Dit onderwerp wordt, na de gezellige en samen bindende gesprekken in de pauze, zowel in groepjes als gezamenlijk besproken.
Ook doen we bijbelstudie van een bepaald bijbelboek door die met elkaar vers voor vers te behandelen.

Voorbeelden van onderwerpen die we de afgelopen jaren behandeld hebben:

•orde des Heils
•de kleine profeten
•onbekende personen uit de bijbel

Wij komen gemiddeld een keer per twee weken om 20:00 uur bij elkaar op woensdagavond in een van zalen van de kerk. De onderwerpen worden zowel door het bestuur als door de leden aangedragen. Een kijkje op de agenda laat zien wat de actuele onderwerpen zijn.

Het bestuur wil jullie hartelijk uitnodigen om bij ons aan te sluiten om Gods Woord te openen en met elkaar over deze zaken te spreken. Denk niet: ‘Het is vast te moeilijk voor mij’ of: “Het zal wel niets voor mij zijn”. Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken en je zult bemerken dat wij in een hartelijke sfeer bij elkaar komen, waar wij naar elkaar luisteren en naar wat de Heere tot ons heeft te zeggen.

Programma:

18 maart – Vrucht van de Geest: Blijdschap

1 April – Gemeente avond: Dhr. H. Bor

22 april – Jaarvergadering / psalm

20 mei – Bijbelstudie: 2 Petrus 3


De bestuursleden van de +21-vereniging ‘Rondom het Woord’ kunt u vinden in de gemeentegids.

U kunt ons een email sturen op het volgende adres: plus21@gergemvlaardingen.nl

Comments are closed