Bijbelstudievereniging ‘Rondom het Woord’

Eén keer per veertien dagen wordt er op woensdag een verenigingsavond gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom, ook voor een enkele avond of het volgen van een bepaald bijbel gedeelte / thema dat u aanspreekt.

We behandelen gedeelten uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Maar ook actuele,- en kerkhistorische onderwerpen komen aan de orde. Regelmatig maken we gebruik van Bijbelstudie boekjes waarbij het onderwerp meerdere avonden terugkomt.

Eén van de leden of een spreker houdt een inleiding. Na de pauze bespreken we vragen in groepjes en sluiten de avond weer gezamenlijk af.

Voorzitter: J.W Poot
Secretaresse: G.L. van Pienbroek-Kruidenier

Reacties zijn gesloten.