Jeugdvereniging Onderzoekt de Schriften

Grondslag

De jongerenvereniging heeft Gods Woord als grondslag en aanvaardt de belijdenisgeschriften vervat in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld door de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Deze vereniging heeft als doel:

  • kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften te vergroten
  • kennis van de kerkelijke en vaderlandse geschiedenis te vergroten
  • kennis nemen van de grondslag waarop kerk en maatschappij vanuit de Bijbel gebouwd moeten worden
  • bespreken en bestuderen van principiële levensvragen, getoetst aan Schrift en belijdenis
  • het verstevigen van onderlinge contacten in de gemeente en in het bijzonder voor de leden van de vereniging

Deze doelstellingen voor de vereniging uit 1911 en de naam zijn nu nog ons uitgangspunt.
De vereniging is actief binnen onze kerkelijke gemeente voor de jeugd vanaf 16 jaar.

De vereniging komt op zondagavond bij elkaar; dan wordt er door één van de leden een inleiding gehouden. Aan de hand van deze inleiding zal er na de pauze met elkaar gediscussieerd worden.

Ook kan de avond op een andere manier worden ingevuld om de verschillende doelstellingen te behalen:

  • een Bijbelstudie
  • een maatschappelijk onderwerp
  • een preekbespreking
  • het uitnodigen van een spreker

De “Aanzet” (webshop JBGG ) wordt veel gebruikt, dit is een uitgave van onze Jeugdbond waarin steeds 3 onderwerpen worden behandeld met een verwerkingsvorm en discussie vragen er bij wat een goed handvat geeft voor een inleiding.

De pauze is een belangrijk onderdeel van de verenigingsavond om met elkaar gezellig te praten en elkaar beter te leren kennen. Naast de verenigingsavonden organiseren wij ook sport/ontspanningsavonden en proberen we eens per 2 jaar met alle leden één of meerdere nachten weg te gaan voor een (mini)weekend.

De jongerenvereniging is aangesloten bij de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. http://www.jbgg.nl

Graag hopen wij dat we jou ook op een verenigingsavond mogen ontmoeten.


De bestuursleden van Jeugdvereniging Onderzoekt de Schriften kunt u vinden in de gemeentegids.

U kunt ons een email sturen op het volgende adres: onderzoektdeschriften@gergemvlaardingen.nl

Reacties zijn gesloten.