Orgelcommissie

De orgelcommissie organiseert regelmatig muziek- en samenzangactiviteiten rondom de verschillende orgels in de Sionkerk.

De gemeente beschikt over de volgende orgels:

Het Leeflang orgel in de kerkzaal
Het Dekker / Slooff orgel in de ontmoetingshal

Via onderstaande links kunt u verdere informatie vinden inzake o.a. :

Aanbevolen websites:

 

De orgelcommissie
De huidige orgelcommissie is opgericht en aangesteld door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen in januari 1991.
In het verleden was al eerder een orgelcommissie benoemd, maar deze heeft alleen gefunctioneerd tijdens de voorbereiding en opbouw van het huidige Leeflang-orgel.
De huidige orgelcommissie is ontstaan naar aanleiding van een schrijven aan de kerkenraad door: H. den Hollander, J. Kunst, J. Poot en J. van Roon, na het vertrek van de voorgaande organisten. In deze brief werden een aantal zaken aan de orde gesteld aangaande het orgel en de harmoniums in het kerkgebouw. De bedoeling was dat men graag zou zien dat het e.e.a. voor de toekomst goed geregeld zou worden, zoals: het onderhoud van alle orgels, het regelen van de speelbeurten, de samenwerking met de kerkenraad, de koster etc. Aan de kerkenraad werd het voorstel gedaan om een orgelcommissie te benoemen die deze taken op zich zou kunnen nemen.
De kerkenraad was het met dit voorstel eens. Een citaat uit hun ontvangen brief: ‘Mede met het oog op de specialistische kennis en ervaring, die binnen de kerkenraad niet voldoende voorhanden zijn, stemmen wij graag in met het voorstel, een orgelcommissie te benoemen. Wij zouden het op prijs stellen als de vier ondertekenaren van de rapportage zich daarvoor beschikbaar zouden willen stellen. Br. H. van Elsäcker is bereid de kerkenraad in die commissie te vertegenwoordigen.’ De toen benoemde orgelcommissie is in de afgelopen jaren inmiddels van samenstelling veranderd.
Later is de orgelcommissie steeds actiever geworden. Begonnen is met het organiseren van o.a. orgelbespelingen en een muziekavond waarop iedereen uit de gemeente het orgel of een eigen instrument kan bespelen. In samenwerking met het bestuur van het gemengd koor ‘Euphonia’ en het kinderkoor ‘Jedidja’ wordt de jaarlijkse kerstzangavond georganiseerd.
Daarnaast heeft de commissie in 1991 de aanschaf van een pedaalharmonium gerealiseerd, bestemd voor de ontmoetingsruimte van het kerkgebouw. Het harmonium verhuisde in 1997 naar een van de bovenzalen en werd vervangen door het huidige Dekker/Slooff-orgel.
In grote lijnen is het ontstaan en een aantal activiteiten van de orgelcommissie voor u geschetst. Tenslotte: wij hopen dat alle activiteiten van de orgelcommissie als belangrijkste doel mogen hebben wat op het klankbord van onze kansel staat vermeld: ‘Alleen Gode de eer.’

Voorzitter: Herman den Hollander
Herman den Hollander werd in 1963 in Vlaardingen geboren. Van jongs af aan is hij al geïnteresseerd in het pijporgel. Zijn orgellessen ontving hij van Bas Bel, die in die tijd organist was van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen. Na een meubelmakeropleiding leerde hij bij Ernst Leeflang Orgelbouw in Apeldoorn alle facetten van het orgelmakersambacht. Van 1981 tot en met 1983 volgde hij een orgelbouwkundige opleiding aan de Orgelbau Fachschule in Ludwigsburg (D). Bij de Handwerkskammer in Stuttgart (D) behaalde hij het vakdiploma ‘Orgel- und Harmoniumbau’. Vanaf het jaar 2000 maakt Herman den Hollander als adviseur/coördinator deel uit van de landelijke Orgelbouw Advies Commissie van de Vereniging Organisten der Gereformeerde Gemeenten (VOGG). Sinds 1991 (vanaf 1993 als voorzitter/kerkenraadslid) is hij betrokken bij onze orgelcommissie.

Contactpersoon en penningmeester: Joop Poot
Joop Poot werd op 28 april 1956 in Vlaardingen geboren. Hij kwam thuis in aanraking met het harmonium, een instrument dat door zijn vader veel werd bespeeld. Ook werd hij door zijn vader meegenomen naar orgelconcerten van Feike Asma. Hierdoor was er al jong belangstelling voor alles wat met het orgel te maken heeft. Op 7-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste lessen bij mevrouw Jo Brouwer op het harmonium. Tijdens de middelbare schoolleeftijd werden orgellessen ontvangen van de toenmalige organist van de Grote Kerk te Vlaardingen, Gijs de Graaf. Omdat de Grote Kerk in restauratie was, werden de lessen gegeven in de diverse hervormde kerken in Vlaardingen. Op aandringen van Jo van der Ende uit Schipluiden ging hij vervolgens les nemen bij de bekende organist van de Nieuwe Kerk in Delft, Jan J. van den Berg. Bij hem ontving hij enige jaren onderricht in literatuurspel (interpretatie en voordracht), koraalspel en harmonieleer. Vele jaren maakte hij deel uit van het bestuur van de afdeling West van de Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeente, aanvankelijk enige maanden als algemeen adjunct, daarna als secretaris. Sinds 1 januari 1988 is hij organist van de Sionkerk. Daarnaast was hij van januari 1993 tot april 2005 de vaste begeleider van het gemengde koor ‘Euphonia’ van de Sionkerk. Vanaf 1991 is hij penningmeester van de orgelcommissie en daarnaast is hij sinds november 2005 contactpersoon van de orgelcommissie.
Na 25 jaar organist te zijn geweest behaalde Joop in februari 2013 alsnog het Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel A en in maart 2014 Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel B van de Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeente (VOGG). Joop heeft ook in de loop van de tijd enkele psalmbewerkingen gecomponeerd waarvan een partita over Psalm 133 is gepubliceerd is als bijlage bij het blad Kerk en Muziek van de VOGG; verder zijn ook een 2 tal psalmbewerkingen (Psalm 71 en 80) gepubliceerd als muziekbijlage bij het blad de Orgelvriend.

Marc Westerman
Marc Westerman werd op 21 december 1976 in Vlaardingen geboren. Zijn eerste orgellessen kreeg hij van Bas Bel in Vlaardingen. Vervolgens studeerde hij bij André Verwoerd (Schiedam), Herman van Vliet (Amersfoort), Jan Bonefaas (Gorinchem) en Rien Donkersloot (Mijnsheerenland). Van 1991-2001 was hij organist van de Eben Haëzerkerk in Vlaardingen en van 1996-2000 tevens van de Chr. Ger. Kerk ‘De Ark’ in Spijkenisse. Sinds februari 2006 is hij organist van de Sionkerk. Daarnaast is hij vanaf juli 2002 pianist van het kinder/jeugdkoor ‘Jedidja’ en vanaf februari 2006 lid van de orgelcommissie.

Secretaris: Nico den Hollander
Nico den Hollander werd op 30 september 1955 in Vlaardingen geboren. Op 7-jarige leeftijd begon hij zijn orgellessen bij Gijs de Graaf, de toenmalige organist van de Grote Kerk in Vlaardingen. De orgellessen werden niet alleen in de Grote Kerk gegeven, maar ook in verschillende andere hervormde kerken in Vlaardingen (o.a. Nieuwe Kerk, Maranathakerk, Rehobothkerk, Immanuelkerk) en in de gereformeerde kerk in Maassluis (Immanuelkerk). Deze lessen duurden tot ongeveer 12-/13-jarige leeftijd. De jaren daarna begeleidde hij geregeld de samenzang bij begrafenissen. Na zijn huwelijk in 1977 en verhuizing naar Sliedrecht gaf hij daar orgellessen aan verschillende leerlingen. In Hardinxveld-Giessendam werd hij organist in de Gereformeerde Gemeente. Zelf kreeg hij in die periode orgelles van organist/dirigent Cor de Haan in de Gereformeerde Kerk te Alblasserdam. Na zijn verblijf in Papua (Indonesië) keerde hij in 1991 terug naar Vlaardingen. Van 1993 tot 2013 was hij ouderling/scriba van de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen. Na beëindiging van zijn ambtsperiode werd hij per 1 juni 2014 benoemd tot een van de twee vaste hulporganisten en tevens gekozen tot secretaris van de orgelcommissie.

Theo den Hollander
Theo den Hollander werd op 21 oktober 1952 in Vlaardingen geboren. Hij kreeg zijn orgellessen van 1959 tot en met 1969 van Gijs de Graaf, de toenmalige organist van de Grote Kerk in Vlaardingen. Van 1969 tot en met 1984 was hij werkzaam als tekenaar bij orgelbouw Ernst Leeflang in Apeldoorn. Hij was tijdens de bouw van het nieuwe Leeflang-orgel in de Sionkerk een van de toenmalige orgelcommissieleden, en wel technisch adviseur. Sinds 24 september 1999 is hij een van de twee vaste hulporganisten van de Sionkerk en voor de tweede keer commissielid, maar nu van de huidige orgelcommissie.

Reacties zijn gesloten.