Kerkgebouw

gebouw_buiten.thumbnail

De Sionkerk, het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen, is te vinden aan het Westnieuwland 56. Het is het derde eigen kerkgebouw van deze gemeente dat aan het Westnieuwland is gebouwd.
 
Het eerste kerkgebouw, met 300 zitplaatsen (in 1901 uitgebreid tot 400 zitplaatsen), stond op deze plek van 23 januari 1881 tot 12 juni 1904.
Het tweede kerkgebouw, met 750 zitplaatsen (in 1965 uitgebreid tot 850 zitplaatsen), stond hier van 1 december 1904 tot 6 april 1975.

kerkzaal_001.thumbnail

Het derde kerkgebouw werd de nieuwe Sionkerk met 1000 zitplaatsen.
Het kerkgebouw is een ontwerp van de Vlaardingse architecten G. Geluk en J.G. Treurniet en is gebouwd door aannemersbedrijf A.v.d. Lugt BV in Vlaardingen. De eerste paal werd geslagen op 23 mei 1975 door ouderling M. den Admirant. De eerste steen werd gelegd op 16 augustus 1975 door Ds. D. Rietdijk. Het kerkgebouw werd op 23 september 1976, tijdens een speciale dienst, waarin de predikant Ds. D. Rietdijk voorging, in gebruik genomen.
Klokkengieterij Royal Eijsbouts B.V. in Asten goot voor de 20 meter hoge toren een bronzen luidklok van 1 meter hoog en 1 meter omtrek. In de bovenrand staat gegraveerd “Anno Domini 1976” en onderaan een verwijzing naar de actie “Brons voor brons” (de financiën voor de klok werden namelijk met bronzen centen en stuivers bijeen gespaard).

glas_in_beton_vis.thumbnail

In de zijgevel, aan de kant van het Westnieuwland, is een glas in betonraam aangebracht naar een ontwerp van Mevr. E.van Eersel–Westland uit Goes. In dit raam zien we een vis van beton in een zee van gekleurd glas. Het raam is echter meer dan alleen een verfraaiing van de gevel, de vis is namelijk één van de oudste symbolen (in het begin een geheim symbool) van de christelijke kerk. Het Griekse woord voor vis is ICHTHUS, de beginletters hiervan vormen een belijdenis van de eerste christenen n.l. I(èosius) CH(ristos) TH(eou) U(ios) S(otèr) “Jezus Christus Gods Zoon, Verlosser”. Het teken wordt regelmatig aangetroffen op oude sarcofagen en in catacomben van de christenen uit de eerste eeuw. Met de vis is ook de geschiedenis van Jona verbonden. Jezus haalt deze geschiedenis aan in Mattheus 12 vers 40: “Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de vis, alzo zal ook de Zoon des menschen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde…enz, enz.” (als we het raamkunstwerk goed bekijken kunnen we inderdaad ook Jona in de vis ontdekken). Zo heeft dit ‘raamkunstwerk’ meerdere relaties met het kerkelijke symbool vis.

Reacties zijn gesloten.