ThuisFrontCommissie

Over enige tijd zullen Willem en Esther van de Bruinhorst vanuit onze gemeente vertrekken naar Papoea-Nieuw-Guinea om in een Wycliffe team te gaan werken aan de vertaling en het gebruik van de Bijbel in een van de 823 talen die dat land kent. (Meer informatie over hun missie vindt u op de site www.willemenesther.nl)

Voordat het zo ver is, moet er nog heel wat gedaan worden als voorbereiding op hun werk. Hiervoor is een ThuisFrontComité opgericht, dat voorafgaand en tijdens de uitzending voor hen ‘Thuis een front’ wil zijn. Om hen te ondersteunen in gebed, om voor hen te functioneren als klankbord èn om hun uitzending financieel mogelijk te maken.

Het bij elkaar brengen van de benodigde fondsen gebeurt door periodieke sponsoring, verkoopacties, workshops, enz. En: door presentaties die aan het werk bekendheid geven om zo een draagvlak te ontwikkelen van gebed, meeleven en financiële middelen.

Wilt u meeleven met Willem en Esther? Dan bent u van harte welkom op http://willemenesther.nl/meeleven om u te abonneren op een van onze nieuwsbrieven. En wilt u hen ook financieel steunen, dan zien wij u graag op http://willemenesther.nl/financieel. Alvast bedankt!

Reacties zijn gesloten.