CD 25 jaar Leeflang-orgel Sionkerk Vlaardingen – Dick den Engelsman

cd25jr.thumbnail

Naar aanleiding van het vijfentwintigjarig jubileum van het Leeflang-orgel in de Sionkerk van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen ontstond bij de orgelcommissie het idee om een cd uit te geven. Door deze opname is het mogelijk een groter aantal mensen kennis te laten nemen van de klankrijkdom van dit instrument, middels een gevarieerd programma uit de orgelliteratuur. Bewust is gekozen voor koraalgebonden muziek. Is het niet juist de inhoud van de psalmen en gezangen die diepte geeft aan de muziek? Luther zei het reeds: “In de psalmen ziet men de gelovigen in het hart.”
Wanneer we de inhoud van die psalmen bezien, dan zal het ons opvallen welke tegenstellingen er kunnen zijn. Niet alleen in de verschillende psalmen en gezangen, maar vaak ook in één psalm of gezang. Vreugde en verdriet, zonde, schuld en vergeving, verzoening. Klaagliederen en lofzangen. Door de eeuwen heen hebben ook de componisten en organisten daaraan in hun muziek uitdrukking gegeven. De geselecteerde muziek voor deze cd is daarvan een beknopte afspiegeling. Wat krijgen de woorden een extra zeggingskracht als de gave van de muziek ten dienste wordt gesteld tot de eer van Gods naam! Behalve veel luistergenoegen wensen we u vooral iets van die diepte toe! Dan is het ons alleen om Gods eer te doen. Dan wensen we onze kunst aan Hem te wijden (Psalm 33:2 berijmd).


Nummers:
1. Wir glauben all’ an einen Gott, Schöpfer, J.S. Bach
2. Erhalt uns, Herr H.F. Micheelsen
3. Straf mich nicht in Deinem Zorn (Psalm 6) G.P. Telemann
4. O praise the Lord (O God Die droeg ons voorgeslacht) W. Best
5. Wir glauben all’ an einen Gott, Vater, J.S. Bach
6. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (Psalm 124) J.N. Hanff
7. Wo soll ich fliehen hin? G. A. Homilius
8. Psalm 27 H. Gagnebin
9. Psalm 116 J. P. Sweelinck
10. Psalm 24 H. Speuy
11. O Ewigkeit, du Donnerwort J.L. Krebs
12. God, enkel licht J. Zwart
13. Lobet den Herren (Psalm 147) H. Scheidemann
14. Allein zu Dir, Herr Jesu Christ J. Pachelbel
15. Voluntary on the old 100th (Psalm 134) H. Purcell
16. Variatie 1 – Psalm 140 D. den Engelsman
17. Variatie 2 – Psalm 140
18. Con moto maestoso – Sonate nr. III (Psalm 130) F. Mendelssohn
19. Andante tranquillo – Sonate nr. III (Psalm 130) F. Mendelssohn
20. Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst (Psalm 127) G.F. Kauffmann
21. Deel a – Psalm 123 A.C. Schuurman
22. Deel b – Psalm 123
23. Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, J. S. Bach

Prijs: € 12,50 inclusief verzendkosten

Bestel de CD

Reacties zijn gesloten.